0902589005
0902589005
ngã tư Gia Lễ-Đông Mỹ-TP Thái Bình
02276262288
Số lượt xem shop: 30