200828
0932153163
145/10 Phạm Văn Hai, Phường 05, Quận Tân Bình, T.P Hồ Chí Minh
0932153163
Số lượt xem shop: 690