29112516
0945802244
www.dochoithongminh.com
Ngõ 126 Hoàng Quôc Việt - 178 Tây sơn
39035484
Số lượt xem shop: 5.765