DucKienCentre
0935105005
110 - Trịnh Đình Thảo - Khuê Trung - Cẩm Lệ - Đà Nẵng
05116282313
Số lượt xem shop: 180