ManFashion
0977218310
Bấm *#06# ra dãy số seri SẼ ra mã để tra cứu đọ với dãy số ở thân máy có trùng không nhé khách ơi. Hàng trung quốc sẽ k đúng trùng với nhau và lý do máy lỗi nhiều đây
63/20 Đỗ Nhuân
Số lượt xem shop: 120