0 đ
Thông tin shop bán
trungmk 0943535562
Tổ 2-Khu Vĩnh Quang 1-TT Mạo Khê -Đông Triều - Quảng Ninh