SkyshopTv
0919163773
2Bis Nguyễn Thị Minh Khai Phường Đa Kao Quận 1
19001914
Số lượt xem shop: 300