_mit_
0963799736
Link fb shop :https://www.facebook.com/Ikeacandles
Nguyễn Trãi,Thanh Xuân, Hà Nội
0438531927
Số lượt xem shop: 10.044