HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS.

1.600.000
ID tin: 3473056Gửi lúc: 21:12, 16/02Toàn quốc
Đã xem: 19 Bình luận: 0
Lưu tin
Nhổn Từ Liêm Hà Nội
Ảnh số 1: HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS.
Ảnh số 2: HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS.
Ảnh số 3: HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS.
Ảnh số 4: HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS.
Ảnh số 5: HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS.
Ảnh số 6: HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS.
Ảnh số 7: HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS.
Ảnh số 8: HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS.
Ảnh số 9: HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS.
Hãng:
Xuất xứ:
Amly số dts chuẩn 5.1,7.1 xem phim với hiệu ứng âm thanh vòm và nghe nhạc hai kênh đều rất ổn đã có giá chi tiết. 
Tất cả đều hoạt động bình thường, nhiều đường kết nối ngoại vi cho a e chơi đa dạng, âm thanh sống động và trong khỏe. Đảm bảo đáp ưng hoàn hảo khả năng xem phim và nghe nhạc đa dạng của khách hàng. Đặc biệt hàng còn nguyên bản và hình thức còn rất mới. 

1. Onkyo DS 777 giá 2.2tr

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778269

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778291

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778292


2. Onkyo DS 595 giá 2.2tr

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778298

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778303

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778304

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778305

 
3. Onkyo SA 600 giá 2tr

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778308

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778309

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778312

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778315

 
4. Integra DTX 5 giá 2.5tr

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778321

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778326

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778331

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778332

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778333

5. Denon AVC 1870 giá 2.5tr

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778336

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778337

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778338

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778339

 
6. Sony V 606 giá 2tr ( có khiển zin)

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778351

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778352

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778353

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778355

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778361

 
7. Onkyo V 640 giá 2tr

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778371

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778373

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778374

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778375

8. Yamaha R 395 giá 2.2tr

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778376

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778377

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778378

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778380


9. Onkyo V606 X giá 2.5tr

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778394

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778401

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778406

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778409

 
10. Denon AVC 1620 giá 2.5tr

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778412

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778413

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778415

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778416

11. Pioneer D7 giá 2.9tr

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778418

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778420

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778422


12. Onkyo SA 500 giá 1.8tr

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778423

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778424

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778425

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778426


13. Denon AVC 1550 giá 1.6tr

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778427

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778428

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778429

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778430

14. Yamaha AS 530 giá 2tr (có khiển zin)

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778431

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778432

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778433

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778434


15. Pioneer D511 giá 2tr ( có khiển zin)

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778437

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778438

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778439

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778440


16. Yamaha AS 440 giá 2tr 

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778442

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778443

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778445

HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS. Ảnh số 42778447

 
HB audio
http://hbaudio.vn
http://amthanh...aza.com
Mobile: 0902.339.866 / 0947.004.125
Facebook: https://www.fa...meline/
Mail: hbaudio.vn@gmail.com
Địa chỉ : - CS1: Chợ Cầu Bến, An Thanh, huyện Từ Kỳ, tỉnh Hải Dương
- CS2: Số 72, ngõ 70, đường Phan Trọng Tuệ, thị trấn Thanh Trì, Hà Nội (đường vào thôn Yên Ngưu, sau nhà máy Pin Văn Điển)
Thông tin shop bán
hbaudio 0902339866
Nhổn Từ Liêm Hà Nội
Bấm gọi

Thông tin shop bán
hbaudio 0902339866
Nhổn Từ Liêm Hà Nội
Ảnh số 1: HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS.
Ảnh số 2: HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS.
Ảnh số 3: HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS.
Ảnh số 4: HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS.
Ảnh số 5: HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS.
Ảnh số 6: HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS.
Ảnh số 7: HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS.
Ảnh số 8: HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS.
Ảnh số 9: HBaudio hàng mới về nhiều amly số 5.1, 7.1 chuẩn DTS.