Hướng dẫn & Quy định tạo tài khoản

 • Quy định tạo tài khoản

  Để hoạt động bán hàng hóa/ sản phẩm/ dịch vụ trên Én Bạc, tất cả các khách hàng đều có quyền Đăng ký tạo tài khoản như sau. Tuy nhiên, Ban Quản Trị Én Bạc xin thông báo một số quy định cụ thể về việc tạo tài khoản (account) bán hàng.

 • Hướng dẫn tạo tài khoản
  • Bạn muốn đăng tin trên Én Bạc?
  • Bạn muốn nhận được các dịch vụ hữu ích?
  • Bạn muốn đẩy nhanh việc quảng bá các sản phẩm của mình?

  Thật đơn giản khi chỉ cần Đăng ký tài khoản của bạn trên Én Bạc - đơn giản, dễ dàng, thuận tiện.