Hướng dẫn Mua lượt Up

  • Để thực hiện mua lượt Up  trước tiên bạn phải đăng nhập vào tài khoản của mình trên Én bạc. Sau khi đăng nhập thành công bạn chỉ chuột vào tên tài khoản ở góc trên cùng bên phải rồi chọn chức năng “Mua lượt Up ” như hình dưới.

 

  • Màn hình sẽ hiển thị các thông tin để bạn thực hiện mua lượt up như hình dưới.

 

  • Bạn chọn số lượt up muốn mua, hệ thống sẽ hiển thị số Gold bạn phải thanh toán. Nếu bạn đủ số Gold thì bạn chọn mua lượt Up.

 

  • Nếu bạn không đủ số Gold để thanh toán thì bạn chọn “Nạp thêm Gold” hoặc khi bạn chọn “Mua lượt up” hệ thống sẽ thông báo bạn phải nạp thêm Gold.

 

 

  • Bạn thực hiện mua Gold theo hướng dẫn mua Gold trên Én bạc, sau khi mua Gold thành công bạn quay lại thực hiện mua lượt up.