Hướng dẫn đấu giá tự động mua tin VIP

1. Nguyên tắc đấu giá tự động:

  • Thành viên chịu trách nhiệm về việc đặt giá tự động của mình như quy định với đặt giá thường
  •  Đặt giá được  hệ thống tự động đẩy lên khi có một thành viên khác đặt giá mới
  • Giá trị của mỗi lần đặt giá: Đặt giá tự động = Đặt giá cao nhất + Bước giá
  • (Giá trị cao nhất của đặt giá tự động không vượt quá hạn mức đặt giá mà thành viên đã chọn cho mỗi vị trí đấu giá)
  • Đặt giá tự động sẽ dừng khi hết hạn mức giá
  • Các  thành viên có thể dừng đấu giá tự động hoặc thay đổi hạn mức đấu giá tự động vào bất cứ  thời điểm nào trong thời hạn đấu giá.
  • Các thành viên có thể sử dụng đồng thời đấu giá tự động và đấu giá thường cho 1 chuyên mục.

2. Hướng đẫn đấu giá tự động:

Bước 1: Chọn chức năng đấu giá tại chuyên mục mà bạn muốn tham gia tương tự đấu giá thường

Bước 2: Chọn “ Đấu giá tự động” phía trái ô thông báo

 

Bước 3: Nhập thông tin “ Đấu giá tự động”, chọn “ Lưu lại” sau khi hoàn tất để kích hoạt đấu giá tự động

 

  • Nhập “Đặt giá” là nhập mức giá cao nhất mà bạn muốn đặt cho vị trí này
  • Bước giá: là bước giá cho mỗi lần đặt giá tự động. Đây là cơ sở để  hệ thống đặt giá tự động cho bạn
  • Bước giá tối thiểu là 100,000 VND.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Ms Ngọc Anh: 0932 223 656