Muốn lấy lại mật khẩu thì phải làm thế nào?

Trường hợp tài khoản bị mất mật khẩu (không đăng nhập được trên enbac.com), bạn có thể làm theo cách sau để lấy lại mật khẩu:

Click vào nút Đăng nhập -> Quên mật khẩu. Hệ thống sẽ hiển thị ra màn hình như sau:Bạn nhập Email đã dùng để đăng ký trên Enbac.com, sau đó hệ thống sẽ gửi link khôi phục mật khẩu mới về địa chỉ hòm mail đó cho bạn. Bạn kiểm tra và làm theo hướng dẫn trong mail.

Thông tin hỗ trợ:

ĐT: 0247.309.5555 - Ext: 118 / 135 / 499.