Tin trùng là gì?

Tin trùng là tin do bạn copy nội dung từ 1 tin khác (tin của bạn hoặc tin của Shop khác đã đăng trên Enbac.com).

Trường hợp nội dung của tin giống tới 90% so với bất kì 1 tin nào đó đã đăng trên hệ thống thì hệ thống sẽ tự động bắt trùng.

Lưu ý: Tin trùng không sửa được và cũng không được hiển thị trên Website nên bạn chỉ có thể xóa đi và đăng tin có nội dung khác.

Thông tin hỗ trợ:

ĐT: 0247.309.5555 - Ext: 118 / 135 / 499.