TIN VIP

Tin VIP Én Bạc

- Vị trí “VIP” trên Én Bạc là những vị trí đặc biệt trên trang 1 của mỗi chuyên mục hoặc tiểu mục, được gắn dấu sao để phân biệt với các tin đăng khác. Đây là những vị trí bắt mắt, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và mang lại hiệu quả kinh doanh rất cao cho các Shop trên Én Bạc. Tin đăng VIP sẽ luôn hiển thị tại trang 1 mà không cần sử dụng Up tin hoặc bị đẩy xuống vị trí dưới khi các shop khác sử dụng Up tin. Có 2 loại tin VIP như sau:

+ Tin VIP Đầu Trang: là 2 vị trí đầu tiên trên trang 1 mỗi chuyên mục hoặc tiểu mục

+ Tin VIP Cuối Trang: là 2 vị trí cuối cùng trên trang 1 mỗi chuyên mục hoặc tiểu mục

- Demo hiển thị Tin VIP Én Bạc:


Tin VIP Đầu Trang

Tin VIP Đầu Trang

Tin VIP chân trang


Tin VIP Chân TrangMọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Hotline: 093.222.3656