Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất

460.000
ID tin: 3569677Gửi lúc: 21:26, 15/08Bà Rịa - Vũng Tàu
Đã xem: 13 Bình luận: 0
Lưu tin
thietbicongnghiepnhapkhau
Ảnh số 1: Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất
Ảnh số 2: Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất
Ảnh số 3: Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất
Ảnh số 4: Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất
Ảnh số 5: Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất
Ảnh số 6: Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất
Ảnh số 7: Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất
Ảnh số 8: Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất
Hãng:
Loại:
Màu sắc:

Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL-N12FX10 thay cho model GX-F12A đã ngừng sản xuất

Cảm biến công tắc tiệm cận Panasonic  GL-12FX10 GL-6HIB

Cảm biến công tắc hành trình Panasonic GL-N12FB-PX10

Khoảng cách phát hiện tối đa : 5 mm, 12 mm

Tầm cảm biến ổn định : 0-4 mm, 0-10 mm

Đối tượng dò tiêu chuẩn : Tấm sắt 25 x 25 x t 1 mm, Tấm sắt 40 x 40 x t 1 mm

Nguồn cấp : 10-30 V DC

Dòng điện tiêu thụ : 10 mA trở xuống

Tần số đáp ứng tối đa : 1kHz, 500 Hz

Mức độ bảo vệ : IP67, IP67g

Nhiệt độ xung quanh : -25 đến 70oC

GX-M8A GX-M30B-P GX-M8B-U GX-M8A-P GX-M30B-Z GX-M8B-UJ GX-M8A-Z GX-M30B-PZ GX-M12A-U GX-M8A-PZ GX-MK12A GX-M12A-UZ GX-M8B GX-MK12A-P  GX-M12B-U GX-M8B-P GX-MK12A-Z GX-M12B-UZ GX-M8B-Z GX-MK12A-PZ GX-M18A-U GX-M8B-PZ GX-MK12B GX-M18A-UZ  GX-M12A GX-MK12B-P GX-M18B-U GX-M12A-P GX-MK12B-Z GX-M18B-UZ GX-M12A-Z GX-MK12B-PZ GX-M30A-UGX-M12A-PZ GX-MK18AGX-M30A-UZ  GX-M12B GX-MK18A-P GX-M30B-U GX-M12B-PGX-MK18A-ZGX-M30B-UZ GX-M12B-Z GX-MK18A-PZ GX-ML8A-U GX-M12B-PZGX-MK18B GX-ML8A-UJ GX-M18A GX-MK18B-P GX-ML8B-U GX-M18A-P GX-MK18B-Z GX-ML8B-UJGX-M18A GX-MK18B-PZ GX-ML12A-U GX-M18A-PZ GX-MK30A GX-ML12A-UZ GX-M18B GX-MK30A-P GX-ML12B-UGX-M18B-P GX-MK30A-Z GX-ML12B-UZ GX-M18B-Z GX-MK30A-PZ GX-ML18A-U GX-M18B-PZ GX-MK30B GX-ML18A-UZGX-M30A GX-MK30B-P GX-ML18B-U GX-M30A-P GX-MK30B-ZGX-ML18B-UZ GX-M30A-Z GX-MK30B-PZ GX-ML30A-U  GX-M30A-PZ GX-M8A-U GX-ML30A-UZ GX-M30B GX-M8A-UJ GX-ML30B-U GX-ML30B-UZ CN-24C-C2CN-24C-C5 CN-24CL-C2 CN-24CL-C5 MS-CY1-1 MS-CY1-2 MS-AJ3 RF-420 RF-410 RF-40RL5 GL-18H GL-8FBX10 GL-N12FBX10 GL-18HB GL-8FIBX10 GL-N12FI-PX10 GL-18HI GL-8FIX10 GL-N12FIX10 GL-18HL GL-8FUBX10 GL-N12F-PX10 GL-18HLB GL-8FUX10 GL-N12FX10 GL-18HLI GL-8FX10 GL-N12HB-PX10 GL-6F GL-8HBX10 GL-N12HBX1 GL-6FB GL-8HIBX10 GL-N12HIB-PX10 GL-6FI GL-8HIX10 GL-N12HIBX10 GL-6FIB GL-8HUX10 GL-N12HI-PX10 GL-6H GL-8HX10 GL-N12HIX10 GL-6HB GL-N12H-PX10  GL-6HI GL-N12HX10 GL-12F-C2.5X10  GL-8FU-C5X10 GL-8HUB-C5X10 GL-18H-C3 GL-8FUI-C5X10 GL-8HU-C5X10 GL-8FUB-C5X10 GL-8FUIX10 GL-8HUIX10 MS-GL8X10GX-3S GX-4SB GX-5SB-R GX-3SB GX-4SB-R GX-5S-C5 GX-3SB-R GX-4S-R GX-5S-R GX-3S-R GX-5S GX-5SU GX-4S GX-5SB GX-5SUBGX-3SB-C5 GX-5M-R-C5 GX-8MLB-C5 GX-3SB-R-C5 GX-5SB-C5 GX-8ML-C5 GX-3S-C5 GX-5S-R-C5 GX-8MLUB-C5 GX-3S-R-C5 GX-5SUB-C5 GX-8MLU-C5 GX-4S-C5 GX-5SU-C5 GX-8M-R-C5 GX-4S-R-C5 GX-8MB-C5 GX-8MUB-C5 GX-5MB-C5 GX-8MB-R-C5 GX-8MU-C5 GX-5M-C5GX-8M-C5 EQ-34 EQ-34-J EQ-34-PN EQ-34-PN-J EQ-34W EQ-34-C5 EQ-34W-C5

Phân phối cảm biến Panasonic giá tốt nhất

Korea: 0082-010-24973246

VN: 0976362835      Mr.Tuấn

Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất Ảnh số 43096530

Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất Ảnh số 43096529

Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất Ảnh số 43096528

Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất Ảnh số 43096527

Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất Ảnh số 43096526

Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất Ảnh số 43096525

Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất Ảnh số 43096524

Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất Ảnh số 43096523

 

Thông tin shop bán
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất
Ảnh số 2: Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất
Ảnh số 3: Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất
Ảnh số 4: Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất
Ảnh số 5: Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất
Ảnh số 6: Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất
Ảnh số 7: Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất
Ảnh số 8: Cung cấp cảm biến Panasonic mới GL N12FX10 thay cho model GX F12A đã ngừng sản xuất