Sinh phẩm Hóa chất y tế

50.000
ID tin: 2262616Gửi lúc: 13:54, 29/09Đà Nẵng
Đã xem: 379 Bình luận: 0
Lưu tin
BDS_79_53_51_86

Sinh phẩm Hóa chất y tế Ảnh số 37780391
             


Tên các sản phẩm: 

1. Kit thử nhanh chẩn đoán nhồi máu cơ tim.

2. Kít thử nhanh chẩn đoan H.Pylori (Ab) - Test nhanh

3. Kít thử nhanh chẩn đoan H.Pylori (Ab) - Cassette

4. Kít thử nhanh chẩn đoán HBsAb - Cassette

5. Kít thử nhanh chẩn đoán HBsAb - Test nhanh

6. Kít thử nhanh chẩn đoán giang mai Test Nhanh

7. Kit thử nhanh chẩn đoán Giang Mai - Cassette

8. Kít thử nhanh phát hiện chất gây nghiện Morphine

9. Que thử phát hiện ma túy trong nước bọt

10. Test kiểm tra nhanh thực phẩm

11. Bộ kiểm tra độ sạch của bát đĩa

12. Kit kiểm tra nhanh Urea

13. Kiểm tra nhanh thuốc trừ sâu

14. Test kiểm tra nhanh Salicilic

15. Kiểm tra nhanh phẩm màu

16. Kiểm tra nhanh nitrit

17.Test kiểm tra nhanh Nitrate

18. Kit kiểm tra nhanh hàn the

19. Kit kiểm tra nhanh focmon

20. Kit kiểm tra nhanh axit vô cơ trong dấm ăn

21. Kít kiểm tra Methanol trong rượu

22. Kít kiểm tra nhanh Hypochlorid

23. Kit kiểm tra dầu mỡ ôi khét

24. Bông Gạc Tẩm Cồn Tiệt Trùng

25. Hóa chất đếm tế bào CD4 - BD FACSCount CD4 Reagent Kit

 26. Phamatech HBSAg EIA (Định tính HBSAG trong huyết thanh)

  27.  Hóa chất đếm tế bào CD4 - BD FACSCount CD4 Reagent Kit

28. Bộ kít hóa chất đối ứng - BD FACSCount Control Kit 25 Tests IVD

29. Giấy in nhiệt - Thermal Paper Roll

30. Dung dịch rửa - BD FACS Clean Solution 5L

31. Dung dịch đệm - BD FACSFlow Sheath Fluid 20L

32. Dung dịch tráng - BD FACS Rinse Solution 5L

33. Test thử RF

34. Test thử CRP

35. Test thử ASO

36. Test thử nước tiểu Combiscreen Plus

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hà Nội, 31/08/2015

BÁO GIÁ HÓA CHẤT MIỄN DỊCH

Kính gửi:  Quý  Khách Hàng!
Công ty TNHH Kim Hưng xin trân trọng gửi tới quý khách hàng báo giá của các hóa chất sử dụng trên các hệ thống máy miễn dịch của Roche Diagnostics (Thụy Sỹ) như dưới đây:

 Ảnh minh hoạ: 

Sinh phẩm Hóa chất y tế Ảnh số 37791173

ROCHE DIAGNOSTICS – THY SĨ STT Mã số Mô tả Tên thương mại của hóa chất Đóng gói ĐƠN GIÁ CHƯA VAT VAT % Thyroid Function (Tuyến giáp) 1 11731459122 TSH TSH RP Elecsys Kit  Hộp/200 test  liên hệ 5% 2 4738551190 TSH Calset Elec TSH CalSet  4 x 1 ml  liên hệ 5% 3 11731360122 T3 T3 RP Elecsys Kit  200 test  liên hệ 5% 4 11731548122 T3 Calset T3 CS Elecsys Kit  4 x 1 ml  liên hệ 5% 5 12017709122 T4 T4 Gen.2 Elecsys, Cobas e  200 test  liên hệ 5% 6 12017717122 T4 Calset T4 CS Gen.2 Elec  4 x 1 ml  liên hệ 5% 7 11731394122 T-uptake Elecsys T-UP TAKE  100 test  liên hệ 5% 8 11731505122 T-uptake Calset Elecsys T-UP TAKE CALSET  4 x 1 ml  liên hệ 5% 9 5118921190 TG TG  100 test  liên hệ 5% 10 11820940122 TG Calset TG CS Elecsys Kit  4 x 1 ml  liên hệ 5% 11 4388780190 Anti-TSH receptor ANTI-TSHR ELECSYS,COBAS E  100 test  liên hệ 5% 12 5042666191 Anti-TSH receptControl PRECI CONTROL THYROAB  2 x 2 ml  liên hệ 5% 13 11731416190 Control Universal PreciCtrl Universal Elec 2x3ml level I liên hệ 5% 2x3ml level II 14 6368590190 Anti-TPO Elec Anti-TPO Gen3  100 tests  liên hệ 5% 15 6472931190 Anti-TPO calset Elec Anti-TPO CalSet  4x1.5mL  liên hệ 5% 16 6368697190 Anti-TG Elec Anti-TG Gen4  100 tests  liên hệ 5% 17 6368603190 Anti-TG calset Elec Anti-TG CalSet  4x1.5mL  liên hệ 5% 18 5107555190 TG confirmatory Elec TG Confirmatory  50 test  liên hệ 5% 19 5390125190 hGH Elec hGH  100 tests  liên hệ 5% 20 5390133190 hGH Calset Elec hGH Calset  4x1 ml  liên hệ 5% Cardiac Marker (Tim mạch) 21 11731432122 CK-MB STAT Elecsys CK-MB STAT  100 test  liên hệ 5% 22 11731572122 CK-MB STAT Calset Elecsys CK-MB CALSET STAT  4 x 1 ml  liên hệ 5% 23 11821598322 CK-MB CK.MB RP Gen3 Elec  100 test  liên hệ 5% 24 11821601122 CK-MB Calset CK.MB CS Elec  4 x 1 ml  liên hệ 5% 25 11820788122 Myoglobin STAT MYO RP Elecsys Kit  100 test  liên hệ 5% 26 11820893122 Myoglobin Calset MYOGLOBIN CS Elecsys, Cobas e  4 x 1 ml  liên hệ 5% 27 4491815190 Troponin T Troponin T 200T Elec  200 test  liên hệ 5% 28 4856627190 Troponin T Calset TROPONIN T CS Gen.4 Elecsys Kit  4 x 1 ml  liên hệ 5% 29 4660307190 Troponin T STAT TROPONIN T STAT GEN.4 Elec  100 test  liên hệ 5% 30 4856643190 Troponin T STAT Calset ELECSYS TROP.T CS. STAT 3.Gen  4 x 1 ml  liên hệ 5% 31 3530469190 Troponin T Control PRECTL TROPONIN T ELEC  4 x 2 ml  liên hệ 5% 32 5092744190 hs Trop T Elecsys hs TnT (200 tests)  200 tests  liên hệ 5% 33 5092752190 hs Trop T calset Elecsys hs TnT Calset  4 x 1ml  liên hệ 5% 34 5092728190 hs Trop T STAT Elecsys hs TnT STAT  100 tests  liên hệ 5% 35 5092736190 hs Trop T STAT calset Elecsys hs TnT Calset STAT  4 x 1ml  liên hệ 5% 36 5095107190 PreciControl Troponin Elec PreciControl Troponin   4 x 2 ml  liên hệ 5% 37 4842464190 NT-pro BNP PROBNP GEN.2 Elecsyù,Cobas e  100 test  liên hệ 5% 38 4842472190 NT-pro BNP Calset PROBNP CS COBAS E  4 x 1 ml  liên hệ 5% 39 4917049190 Control nhóm PRECICONTROL CARDIAC G.4 ELE  2x2ml level I liên hệ 5% Marker Tim mạch 2x2ml level II  Tumour Marker (Dấu ấn Ung thư)  40 4491742190 AFP 200 tests ELEC AFP 200T  200 test  liên hệ 5% 41 4481798190 AFP 100 tests AFP RP Gen1.1Elec  100 test  liên hệ 5% 42 4487761190 AFP Calset AFP CS Gen2.1 Elec  4 x 1 ml  liên hệ 5% 43 3045838122 CA 15-3 CA 15-3 II RP Elec  100 test  liên hệ 5% 44 3045846122 CA 15-3 Calset CA 15-3 II CS Elec  4 x 1 ml  liên hệ 5% 45 11776193122 CA 19-9 CA 19-9 RP Elec  100 test  liên hệ 5% 46 11776215122 CA 19-9 Calset CA 19-9 Calset  4 x 1 ml  liên hệ 5% 47 11776223322 CA 125 CA 125 II R RP Elec  100 test  liên hệ 5% 48 11776240322 CA 125 Calset CA 125 II R Calset  4 x 1 ml  liên hệ 5% 49 11776258122 CA 72-4 CA 72-4 RP Elec  100 test  liên hệ 5% 50 11776274122 CA 72-4 Calset CA 72-4 Caset Elec  4 x 1 ml  liên hệ 5% 51 4491777190 CEA 200 test ELEC CEA 200T  200 test  liên hệ 5% 52 11731629322 CEA 100 test CEA RP Elecsys Kit  100 test  liên hệ 5% 53 11731645322 CEA Calset CEA Calset Gen.2  4 x 1 ml  liên hệ 5% 54 11820966122 Cyfra 21.1 Cyfra RP Elec  100 test  liên hệ 5% 55 11820974322 Cyfra 21.1 Calset Cyfra Calset 2 Elec  4 x 1 ml  liên hệ 5% 56 12133113122 NSE NSE RP Elecsys Kit  100 test  liên hệ 5% 57 12133121122 NSE Calset NSE CS Elecsys Kit  4 x 1 ml  liên hệ 5% 58 4491734190 PSA 200 test ELEC PSA 200T  200 test  liên hệ 5% 59 4641655190 PSA 100 test PSA RP Gen2.1 Elec  100 test  liên hệ 5% 60 4485220190 PSA Calset PSA CS Gen2.1 Elec  4 x 1 ml  liên hệ 5% 61 3289788190 Free PSA Free PSA Gen.2  100 test  liên hệ 5% 62 3289796190 Free PSA Calset Free PSA CS Gen.2  4 x 1 ml  liên hệ 5% 63 5950929190 HE4 Elec HE4  100 tests  liên hệ 5% 64 5950945190 HE4 Calset Elec HE4 Calset  4x1 ml  liên hệ 5% 65 5950953190 HE4 PreciControl Elec HE4 PreciControl  4x1 ml  liên hệ 5% 66 11776452122 Control nhóm  PreciCtr TumMarker Elec 2x3ml level I liên hệ 5% TumMarker 2x3ml level II  Infectious Disease (Bệnh nhiễm trùng) 67 11820591122 Anti-HAV IgM anti-HAV IGM Elec  100 test  liên hệ 5% 68 11876368122 Anti-HAV IgM Control PRECICONTROL ANTI-HAV IgM  16 x 0.67 ml  liên hệ 5% 69 4854977190 Anti-HAV anti-HAV 2 Elec  100 test  liên hệ 5% 70 4855043190 Anti-HAV Control PreciCtrl anti-HAV  16 x 1.0 ml  liên hệ 5% 71 3290352190 Anti-HCV ANTI HCV ELECSYS, COBAS E  100 test  liên hệ 5% 72 3290379190 Anti-HCV Control PRECICONTROL ANTI HCV CE  16 x 1.3 ml  liên hệ 5% 73 6427405190 Anti-HCV 200 test ELEC Anti-HCV II 200T  200 test  liên hệ 5% 74 6368921190 Anti-HCV 100 test ELEC Anti-HCV II 100T  100 test  liên hệ 5% 75 4687787190 HBsAg gen 2 Elec HBsAg Gen.2  100 test  liên hệ 5% 76 11820648122 HBsAg Confirmation HBsAg Confirmation Elec  2x10 - 15  liên hệ 5% 77 4687876190 HBsAg gen 2 Control PreciCtrl HBsAg G2  16 x 1.3 ml  liên hệ 5% 78 5957435190 HBsAg II quant HBsAg II quant  100 test  liên hệ 5% 79 11820524122 Anti-HBs anti-HBs Elec  100 test  liên hệ 5% 80 11876317122 Anti-HBs Control PRECICONTROL ANTI-HBs  16 x 1.3 ml  liên hệ 5% 81 11820559122 Anti-HBc anti-HBc  100 test  liên hệ 5% 82 11876325122 Anti-HBc Control PreciCtrl anti-HBc Elec  16 x 1.0 ml  liên hệ 5% 83 11820567122 Anti-HBc IgM anti-HBc IGM Elec  100 test  liên hệ 5% 84 11876333122 Anti-HBc IgM PreciCtrl HBc IGM Elec  16 x 0.67 ml  liên hệ 5% 85 11820583122 HBeAg HBeAg Elecsys Kit  100 test  liên hệ 5% 86 11876376122 HBeAg Control PRECICONTROL HBeAg ELECSYS  16 x 1.3 ml  liên hệ 5% 87 11820613122 Anti-HBe anti-HBe Elec  100 test  liên hệ 5% 88 11876384122 Anti-HBe Control PreciCtl anti-Hbe  16 x 1.3 ml  liên hệ 5% 89 5390095190 HIV combi PT HIV combi PT  100 test  liên hệ 5% 90 5162645190 HIV combi Control Elecsys PreciControl®HIV  6 x 2 ml  liên hệ 5% 91 4618815190 Toxo IgG Toxo IgG  100 test  liên hệ 5% 92 4618823190 Toxo IgG Control PreciControl Toxo IgG  16 x 1 ml  liên hệ 5% 93 4618858190 Toxo IgM Toxo IgM  100 test  liên hệ 5% 94 4618866190 Toxo IgM Control PreciControl Toxo IgM  16 x 0,67 ml  liên hệ 5% 95 4618793190 Rubella IgG Rubella IgG  100 test  liên hệ 5% 96 4618807190 Rubella IgG Control PreciControl Rubella IgG  16 * 1 ml  liên hệ 5% 97 4618831190 Rubella IgM Rubella IgM  100 test  liên hệ 5% 98 4618840190 Rubella IgM Control PreciControl Rubella IgM  16 * 0,67 ml  liên hệ 5% 99 4784618190 CMV IgM Elecsys CMV IgM  100 test  liên hệ 5% 100 4784626190 PreciControl CMV IgM Elecsys PreciControl CMV IgM   liên hệ 5% 101 4784596190 CMV IgG Elecsys CMV IgG  100 test  liên hệ 5% 102 4784600190 PreciControl CMV IgG Elecsys PreciControl CMV IgG  16 x 1.0 ml  liên hệ 5% 103 5909708190 CMV IgG Avidity  Elec CMV IgG Avidity   100 tests  liên hệ 5% 104 5942322190 CMV IgG Avidity Control Elec CMV IgG Avidity Control  6x1mL  liên hệ 5% 105 5572185190 HSV-1 IgG Elec HSV-1 IgG  100 tests  liên hệ 5% 106 5572193190 HSV-2 IgG Elec HSV-2 IgG  100 tests  liên hệ 5% 107 5572207190 PreciControl HSV Elec PreciControl HSV  4x3mL  liên hệ 5% Hormone (Nội tiết tố) 108 3255751190 ACTH Elecsys ACTH  100 test  liên hệ 5% 109 3255760190 ACTH Calset Elecsys ACTH Cals  4 x 1 ml  liên hệ 5% 110 11732234122 LH ELECSYS LH  100 test  liên hệ 5% 111 3561097190 LH Calset LH CS Gen.2 Elecsys ,Cobas e  4 x 1 ml  liên hệ 5% 112 11775863122 FSH FSH Elecsys, Cobas e  100 test  liên hệ 5% 113 3032680122 FSH Calset ELEC FSH CALSET II  4 x 1 ml  liên hệ 5% 114 3000079190 Estradiol Gen 2b ELEC ESTRADIOL GEN.2  100 test  liên hệ 5% 115 3064921122 Estradiol Calset Estradiol II Calset  4 x 1 ml  liên hệ 5% 116 12145383122 Progesterol Progesterone 2Elec  100 test  liên hệ 5% 117 12145391122 Progesterol Calset PROGESTERONE CS Gen.2 Elecsys  4 x 1 ml  liên hệ 5% 118 3203093190 Prolactin ELECSYS PROLACTIN GEN 2  100 test  liên hệ 5% 119 3277356190 Prolactin Calset ELECSYS PROLACTIN CALSET  4 x 1 ml  liên hệ 5% 120 5200067190 Testosterone II  Testosterone II   100 test  liên hệ 5% 121 5202230190 Testosteron Calset II Testosterone II CS  4 x 1 ml  liên hệ 5% 122 3271749190 β-HCG ELECSYS HCG+B II  100 test  liên hệ 5% 123 3302652190 β-HCG Calset HCG+BETA II CS ELEC  4 x 1 ml  liên hệ 5% 124 3300811190 HCG STAT HCG STAT II ELECSYS 2010 KIT 4  100 test  liên hệ 5% 125 3303071190 HCG STAT Calset HCG STAT CS GEN.2 ELECSYS  4 x 1 ml  liên hệ 5% 126 3000087122 DHEA-S DHEA-S Elec  100 test  liên hệ 5% 127 3000095122 DHEA-S Calset ELECSYS DHEA-S CALSET  4 x 1 ml  liên hệ 5% 128 3052001190 SHBG ELECSYS SHBG  100 test  liên hệ 5% 129 3052028190 SHBG Calset ELECSYS SHBG CALSET  4 x 1 ml  liên hệ 5% 130 11875116122 Cortisol Cortisol RP Elec  100 test  liên hệ 5% 131 11875124122 Cortisol Calset Cortisol calset Elec  4 x 1 ml  liên hệ 5% Diabetes (Tiểu đường) 132 12017547122 Insulin Insulin RP Elec  100 test  liên hệ 5% 133 12017504122 Insulin Calset Insulin CS Elec  4 x 1 ml  liên hệ 5% 134 3184897190 C-Peptide Elec C-Peptide RP  100 test  liên hệ 5% 135 3184919190 C-Peptide Calset Elec C-Peptide CS  4 x 1 ml  liên hệ 5%

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BẢNG CHÀO GIÁ

                                                                                                                               …./……/2015

Kính Gửi :Quý Khách Hàng!

HOÁ CHT HUMAN - ĐC

TT

Mã số

Mô tả sản phẩm

Quy cách

Đơn giá (VNĐ)

 

100353076

ACID PHOSPHATASE

Hộp 16x2 ml

Liên hệ

2

100038680

ALBUMIN Liquicolor 

Hộp 4 x 100 ml

Liên hệ

3

 

ALKALINE PHOSPHATASE Liquicolor 

Hộp 10 x10 ml

 

4

100357856

ALKALINE PHOSPHATASE LiquicolIFCC

Hộp  110 ml

Liên hệ

5

 

ALPHA AMYLASE Liquicolor 

Hộp 12 x 10 ml

 

6

100241283

Auto-BILIRUBIN  - D Liquicolor 

Hộp 375ml

Liên hệ

7

100241284

Auto-BILIRUBIN - T Liquicolor 

Hộp  375ml

Liên hệ

8

100038663

Auto-CREATININE Liquicolor 

Hộp 250ml

Liên hệ

9

100038843

BILIRUBIN DIRECT/TOTAL  

Hộp 2x100 ml

Liên hệ

10

100241286

CALCIUM Liquicolor 

Hộp 200 ml

Liên hệ

11

100038853

CHLORIDE Liquicolor 

Hộp 200 ml

Liên hệ

12

100241287

CHOLESTEROL Liquicolor 

Hộp 4x100 ml

Liên hệ

13

100038864

CK - NAC ACTIVATED

Hộp 20*3 ml

Liên hệ

14

100353026

CK NAC activated liquiUV

Hộp 110ml

Liên hệ

15

100038863

CK- MB ( Nac- activated ) 

Hộp 23 ml

Liên hệ

16

100353025

CK- MB LiquiUV 

Hộp 110ml

Liên hệ

17

100038859

CREATININE Liquicolor 

Hộp 200 ml

Liên hệ

18

100038912

GAMMA GT Liquicolor

Hộp 8x50 ml

Liên hệ

19

100038903

GLUCOSE Liquicol( GOD - PAP )

Hộp 4x100 ml

Liên hệ

20

100112158

GLYCOHEMOGLOBIN HbA1,

Hộp 100 thử nghiệm

Liên hệ

21

100038907

GOT ( ASAT ) IFCC mod. Liqui UV

Hộp8x50 ml

Liên hệ

22

100038910

GPT ( ALAT )IFCC mod.LiquiUV 

Hộp  8x50 ml

Liên hệ

23

100353029

HbA1c% Liquidirect , CalibratSet  

Hộp 4x0.5ml

Liên hệ

24

 

HbA1c% Liquidirect , Control,

Hộp 2x2x0.5ml

 

25

 

HbA1c% Liquidirect ,Reagent kit  

Hộp 40ml

 

26

100266674

HDL CHOLESTEROL Liquicolor 

Hộp 80 ml

Liên hệ

27

100353063

LDH SCE mod. Liqui.UV 

Hộp 10 x 10 ml

Liên hệ

28

100039008

LDL CHOLESTEROL Liquicolor 

Hộp 80 ml

Liên hệ

29

100241293

TOTAL PROTEIN  Liquicolor

Hộp 4 x 100 ml

Liên hệ

30

100039117

TRIGLYCERIDES LiquicolMono

Hộp 4x100 ml

Liên hệ

31

100039125

UREA LiquiUV

Hộp 8x50 ml

Liên hệ

32

100038808

URIC ACID Liquicolor 

Hộp 4x100 ml

Liên hệ

33

100038947

HUMATROL N

Hộp 6*5 ml

Liên hệ

34

100038948

HUMATROL P

Hộp 6*5 ml

Liên hệ

35

100038820

AUTOCAL 

Hộp 4x5ml

Liên hệ

36

 

CRP - hs Reagent Kit 

Hộp 3x125ml

 

37

100038679

CRP - hs Standard

Hộp 2x11ml

Liên hệ

38

100127534

ASO Reagent Kit 

Hộp2 x 50 ml

Liên hệ

39

100038713

ASO  Standard 

Hộp  2x1ml

Liên hệ

40

100127535

RF  Reagent Kit

Hộp 2x50ml

Liên hệ

41

100127536

RF Standard

Hộp 2x3ml

Liên hệ

42

 

Ferritin R1

Hộp25ml/R2 12.5ml

 

43

100121240

Ferritin CalibratSet 

Hộp  4x0.5ml

Liên hệ

 

ü  Hàng mới 100% , đúng xuất xứ , đúng hãng sản xuất

ü  Báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá

ü  Giao hàng tại đơn vị mua hàng

ü  Thanh toán bằng séc /chuyển khoản.

ü  Đơn vị hưởng séc: Công ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Kim Hưng

Tài khoản: 1221 0000 629 023

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam(BIDV) – CN Hà Thành

 

 

                                                    TM Công Ty Kim Hưng                                                                                       

 

Thông tin shop bán
Bấm gọi

Thông tin shop bán