Deptrai2013
01689202413
Sau thời gian làm việc tại 1 doanh nghiệp của Nhật Bản mình. Đã rất may mắn được tiếp cận với văn hóa của họ. Điều đặc biệt làm mình thích thú là trò chơi Kendama - nó là
Hà Nội
Số lượt xem shop: 60