tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha

550.000
ID tin: 2965645Gửi lúc: 13:50, 16/08Toàn quốc
Đã xem: 163 Bình luận: 1
Lưu tin
Hà nội
Ảnh số 1: tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha
Ảnh số 2: tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha
Ảnh số 3: tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha
Ảnh số 4: tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha
Ảnh số 5: tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha
Ảnh số 6: tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha
Ảnh số 7: tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha
Ảnh số 8: tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha
Hãng:
Loại:
Kiểu:
Công suất:

 tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha Ảnh số 40647005

 tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha Ảnh số 40646997

 tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha Ảnh số 40646991

 tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha Ảnh số 40646993

 tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha Ảnh số 40646995

 tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha Ảnh số 40647003

 tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha Ảnh số 40647001

Thông tin shop bán
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha
Ảnh số 2: tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha
Ảnh số 3: tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha
Ảnh số 4: tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha
Ảnh số 5: tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha
Ảnh số 6: tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha
Ảnh số 7: tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha
Ảnh số 8: tụ bù tiết kiệm 20% điện năng, dùng cho 1 pha và 3 pha