Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Thuyxetai 0327199595
110A Võ nguyên giáp Phước tân, Biên Hòa, Đồng Nai
Ảnh số 1: Xe tải Jac 1.9 tấn thùng bạt 4m4 máy Isuzu, báo giá lăn bánh chính xác
Ảnh số 2: Xe tải Jac 1.9 tấn thùng bạt 4m4 máy Isuzu, báo giá lăn bánh chính xác
Ảnh số 3: Xe tải Jac 1.9 tấn thùng bạt 4m4 máy Isuzu, báo giá lăn bánh chính xác
Ảnh số 4: Xe tải Jac 1.9 tấn thùng bạt 4m4 máy Isuzu, báo giá lăn bánh chính xác
Ảnh số 5: Xe tải Jac 1.9 tấn thùng bạt 4m4 máy Isuzu, báo giá lăn bánh chính xác
Ảnh số 6: Xe tải Jac 1.9 tấn thùng bạt 4m4 máy Isuzu, báo giá lăn bánh chính xác
Ảnh số 7: Xe tải Jac 1.9 tấn thùng bạt 4m4 máy Isuzu, báo giá lăn bánh chính xác
Ảnh số 8: Xe tải Jac 1.9 tấn thùng bạt 4m4 máy Isuzu, báo giá lăn bánh chính xác