eya_angel_9x
0972951210
Các b cần hỏi gì nếu có thể thì nt luôn vào sđt r m tl vì sau khi đăng tin m k on trên enbac nữa nên k tl luôn đc. Nhất là các b chưa có tkhoản đăng nhập mà dùng tên, sđt để cmt:D
Thanh Xuân , HN.
Số lượt xem shop: 2.240