ghedepnitegpi
0942064481
P504, 170, toà nhà GPI, Đê La Thành
Số lượt xem shop: 300