Combo 5 Gói Ngâm Chân Thảo Dược Cao Cấp giúp Lưu thông khí huyết, giảm đau nhức xương khớp, tay chân lạnh

120.000
ID tin: 3622494Gửi lúc: 15:44, 12/01Hà Nội
Đã xem: 18 Bình luận: 0
Lưu tin
số 2, hẻm 12, ngách 54, ngõ 254 D Minh Khai

Combo 5 Gói Ng.âm Ch.ân Thảo Dược Cao Cấp giúp Lư.u th.ông k.hí hu.yết, giả.m đa.u nh.ức xư.ơng kh.ớp, ta.y ch.ân l.ạnh =AZV8Nc6SwmQxBAtp_mDDtGYTKF_CqKlrvYy50bC-pRBU3T5ws8HJaBzwBX1W5EbCya4ZeGiMlwTXGgXZHlz2Q4n3RgUMpwGLWPGlwUEWXwjOiP7_ircL7K668kX8ecP9Q6dMRxvXuKV7wFlJgVzTOQiIRFRRq0-ld4ihu0Vj1Fvhow&__tn__=*NK-R">#120k


Th.uốc ng.âm ch.ân được phối đặc biệt theo công thức chuẩn mực từ Ph.òng kh.ám chuyê.n kh.oa Y h.ọc C.ổ T.ruyền Kamamila.


Th.uốc có dạng bột tán, h.ỗ tr.ợ giả.m đa.u nhứ.c xư.ơng kh.ớp, mấ.t n.gủ, lạn.h t.ay ch.ân cho mọi lứa tuổi kể cả phụ nữ m.ang t.hai và cho co.n b.ú.


Đặc biệt hiệu quả với ng.ười lớ.n tu.ổi, người lao động trí óc thường xuyên că.ng th ẳng m.ệt m.ỏi, người l.ạnh b.uốt t.ay ch.ân không thể ng.ủ được ngay cả khi ở khu vực thời tiết nóng ẩm.

Trong y học cổ truyền, ngâ.m ch.ân nư.ớc nó.ng là một liệu pháp trị b.ệnh thông dụng. Vì bà.n châ.n được ví như “tr ái ti m thứ hai” của co.n ng.ười. Ngâ.m ch.ân nư.ớc nó.ng là một trong số những phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất vì mang lại nhiều l.ợi íc.h rất tốt cho sứ.c kh.ỏe. Đặc biệt khi s.ử d.ụng cùng thu.ốc ng.âm ch.ân Kamamila sẽ có tác dụng ôn ấ.m d.a lô.ng, lư.u th.ông k.hí huy.ết , tr.ừ ph.ong, th.ấp, hà.n và ấ.m can th.ận.


INB ngay cho e để được tư vấn ạ.


Link đặt hàng: https://linkor...ao-duoc...


Link đầy đủ tất cả các sản phẩm: https://linkor...vn/6550

Thông tin shop bán
shipgiatot 0919734883
số 2, hẻm 12, ngách 54, ngõ 254 D Minh Khai
Bấm gọi

Thông tin shop bán
shipgiatot 0919734883
số 2, hẻm 12, ngách 54, ngõ 254 D Minh Khai