in SELECT * FROM manage_internal_link

MySQL server has gone away in SELECT * FROM manage_internal_link

MySQL server has gone away in SELECT id ,name ,created_time,up_time ,user_id,user_name ,read_count,reply_count ,price,price_out ,province_id ,original_image_url ,category_id,level_1_category_id,level_2_category_id,display_type ,status FROM item WHERE status=1 AND level_2_category_id = 914 AND user_id=937388 ORDER BY up_time DESC LIMIT 10

MySQL server has gone away in SELECT id ,name ,created_time,up_time ,user_id,user_name ,read_count,reply_count ,price,price_out ,province_id ,original_image_url ,category_id,level_1_category_id,level_2_category_id,display_type ,status FROM item WHERE status=1 AND level_2_category_id = 914 ORDER BY up_time DESC LIMIT 10

MySQL server has gone away in SELECT * FROM account WHERE id='937388' LIMIT 1

MySQL server has gone away in UPDATE item SET read_count=read_count+1 WHERE id=2296617 LIMIT 1

Run at: /data/webroot/m.enbac.com/releases/14/core/Item.php183

Dựng bài, Biên đạo, Biểu diễn cho cá nhân, cơ quan mục đích hội diễn văn nghệ, quảng cáo...

300.000
ID tin: 2296617Gửi lúc: 11:09, 07/05Hà Nội
Đã xem: 269 Bình luận: 0
Lưu tin

Website: https://gleefi...la.com/

Facebook: https://www.fa...clbglee

Youtube: https://www.yo.../videos

Tel: 043 9713 718/ Hotline: 0912 864 993 - 094 236 5686

Địa chỉ: Tầng 5, Nhà C, 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội (Khu may Chiến Thắng & Thành Công Palace, gần chợ Thành Công)

CLB GLEE nhận dựng bài, biên đạo, biểu diễn cho cá nhân, đoàn thể, cơ quan... với các mục đích: giao lưu, hội diễn văn nghệ, khai trương cửa hàng, quảng bá sản phẩm ...Thiết kế quần áo diễn phù hợp. Nhận dạy nhảy Zumba tại cơ quan.

Các sản phẩm trong tin đăng
Thông tin shop bán
Bấm gọi

Thông tin shop bán