Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: Cân đếm điện tử GCA Taiwan, cân đếm số cái, cân trọng lượng đếm, cân An Thịnh.