Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: máy vắt sổ máy may juki
Ảnh số 2: máy vắt sổ máy may juki
Ảnh số 3: máy vắt sổ máy may juki