Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội

30.000
ID tin: 1457545Gửi lúc: 08:30, 13/05Hà Nội
Đã xem: 37473 Bình luận: 76
Lưu tin
số 125, ngõ 173, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

(12/2018): kho màu khăn rằn Campuchia:


Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 42219272

Shop bán sỉ, bán lẻ khăn rằn Campuchia khổ 60x160cm.


(05/2017): Thanh lý kho khăn rằn Campuchia, gốc Siemriep để chờ lô hàng mới đang về.


Giá thanh lý: 70k/chiếc chỉ áp dụng đến hết tháng 6/2017 hoặc đến khi hết lô hàng thanh lý . Tổng hợp mới nhất các mẫu khăn rằn Campuchia vừa nhập kho:

 

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 40036579
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 40036591
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 40036597
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 40036603
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 40036609
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 40036613
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272316
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272316
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272315
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272315
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272313
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272313
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272313
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272310
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272309
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272307
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272304
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 40036617
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272283
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272283
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272282
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272281
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272280
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272278
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272276
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272277
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272273
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272271
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272269
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 40036623
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272237
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272233
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272224
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272214
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272212
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272211
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272210
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272208
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272207
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272206
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 40036631
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 40036637
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272268
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272265
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272261
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272257
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272256
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272255
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272254
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272251
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272250
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272247
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272246
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272243
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 40036621
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272239


(07/2016): Khăn rằn Campuchia chính gốc lại về Gió Xinh Shop. Mời các bạn ghé kho màu tháng 07:

https://www.facebook.com/ShopGioXinh/photos/?tab=album&album_id=1263029863741802


Kho màu của chúng tôi:

 

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272203
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272204
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272205
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272206
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272207
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272208
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272209
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272210
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272211
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272212
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272213
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272214
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272215
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272220
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272224
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272228
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272233
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272237
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272238
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272239
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272240
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272241
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272242
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272243
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272244
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272245
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272246
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272247
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272248
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272250
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272251
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272252
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272253
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272254
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272255
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272256
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272257
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272258
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272260
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272261
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272262
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272264
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272265
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272266
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272267
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272268
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272269
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272271
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272272
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272273
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272274
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272275
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272276
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272277
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272278
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272280
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272281
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272282
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272283
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272285
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272286
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272291
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272297
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272304
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272307
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272308
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272309
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272310
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272312
 
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272313
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272314
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272315
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272316
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272317
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272318
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272319
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 39272320(01/2016): Khăn rằn Campuchia chính gốc lại về Gió Xinh Shop. Mời các bạn ghé:


https://www.facebook.com/ShopGioXinh/photos/?tab=album&album_id=1263029863741802

 

- Số 125, ngõ 173, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. Từ 7h đến 22h30 hàng ngày - Liên hệ: 0936.161316

 

(11/2015): Khăn rằn vừa về ngập kho của Gió Xinh Shop. Mời các bạn ghé:

- Số 125, ngõ 173, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. Từ 7h đến 22h30 hàng ngày - Liên hệ: 0936.161316 - 04.37221197

 

- Áo cưới LamFạm, Tầng 2, 55 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Từ 9h đến 17h hàng ngày - Liên hệ 0912980989.

 

Kho màu:

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38293981
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38293985
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38293988
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38293992
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38293994
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294000
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294018
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294024
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294027
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294029
img_38294031]
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294064
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294065
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294066
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294069
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294072
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294074
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294077
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294079
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294085
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294472
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294558
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294570
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294575
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294582
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294583
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294588
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294623
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294625
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294630
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294644
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294660
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294668
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294671
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294686
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294716
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294731
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294747
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294752
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294758
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294801
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294813
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294899
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38294997
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295013
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295014
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295033
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295054
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295057
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295083
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295100
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295105
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295128
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295167
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295193
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295217
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295235
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295257
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295281
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295282
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295290
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295294
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295297
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295298
img_38295302]
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295305
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295319
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295323
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295324
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295325
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295327
Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 38295336

 

(9/2015): Khăn rằn hơn 500 chiếc vừa về ngập kho của Gió Xinh Shop.

 

Mời các bạn ghé:


- Số 125, ngõ 173, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. Từ 7h đến 22h30 hàng ngày - Liên hệ: 0936.161316

 

 

 

- Áo cưới LamFạm, Tầng 2, 55 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Từ 9h đến 17h hàng ngày - Liên hệ 0912980989.(Các mẫu khăn mới sẽ được sớm cập nhật)

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942757
 

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942758
 

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942761

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942762

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942766

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942769

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942781

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942783

 

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942787

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942791

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942795

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942804

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942811

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942812

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942814

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942815

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942817

 

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942818

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942824

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942825

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942827

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942828

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942830

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942839

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942842

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942853

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942858

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37942860

Ảnh số 8: Mẫu 5 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 9: Mẫu 6 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 10: Mẫu 7 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 11: Đen trắng caro to khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 14: Mẫu 10 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 20: Mẫu 13 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 22: Mẫu 15 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 23: Mẫu 16 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 24: Mẫu 17 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 25: Mẫu 18 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 32: Mẫu 25 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 35: Mẫu 28 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 39: Mẫu 32 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 40: Mẫu 33 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 100.000Ảnh số 41: Mẫu 34 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 42: Mẫu 35 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 44: Mẫu 37 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 45: Mẫu 38 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 46: Mẫu 39 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 47: Mẫu 40 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 100.000Ảnh số 48: Mẫu 41 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 52: Mẫu 45 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 54: Mẫu 47 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 58: Mẫu 51 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 59: Mẫu 52 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 100.000Ảnh số 63: Mẫu 56 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 64: Mẫu 57 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 70: Mẫu 63 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 81Ảnh số 83: MS 71 - Giá: 90.000Ảnh số 84: MS 72 - Giá: 90.000Ảnh số 85: MS 73 - Giá: 90.000Ảnh số 87: MS 75 - Giá: 90.000Ảnh số 88: MS 76 - Giá: 90.000Ảnh số 91: MS 79 - Giá: 90.000Ảnh số 92: MS 80 - Giá: 90.000Ảnh số 93: MS 81 - Giá: 90.000Ảnh số 95: MS 83 - Giá: 90.000Ảnh số 96: MS 84 - Giá: 90.000Ảnh số 97: MS 85 - Giá: 90.000


(5/2015) Kho hàng tháng 5:

Ảnh số 76: Tong hop khan 5/2015 - Giá: 90.000Ảnh số 77: Tong hop 2 khan thang 5 - Giá: 90.000Ảnh số 78: Tong hop 3 khan thang 5 - Giá: 90.000


Ảnh số 79: MS 67 - Giá: 90.000Ảnh số 82: MS 70 - Giá: 90.000Ảnh số 86: MS 74 - Giá: 90.000Ảnh số 89: MS 77 - Giá: 90.000Ảnh số 90: MS 78 - Giá: 90.000Ảnh số 94: MS 82 - Giá: 90.000Ảnh số 98: MS 86 - Giá: 90.000Ảnh số 99: MS 87 - Giá: 90.000Ảnh số 100: MS 88 - Giá: 90.000

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37067328

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37067340

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37067341

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37067356

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37067361

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37067363

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37067368

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37067384

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37067386

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37067388

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37067391

Khăn rằn Krama Campuchia xịn, giá rẻ nhất Hà Nội Ảnh số 37067394


(23.03.2015) Xả kho khăn rằn Nam Bộ khổ 7160cm, hàng được đặt riêng, thích hợp với khí hậu ngoài Bắc. Giá 30k, số lượng có hạn.

Lưu ý: Giá 90k chỉ áp dụng duy nhất tại 125, ngõ 173, Hoàng Hoa Thám.

Gió Xinh Shop cũng thấy hạnh phúc lắm khi có nhiều bạn đến mua và nhắn tin lại cho mình về niềm vui có được chiếc khăn đẹp, bền như mong muốn.


Cảm ơn các bạn đã luôn tín nhiệm, yêu quý Gió Xinh Shop.

- Khăn rằn Campuchia khổ 40 x160cm (100% chất bông - cotton) giá: 50k (đã về đủ màu sắc để khách hàng lựa chọn, các màu mới không tiện đưa lên do hiện shop bị 1 số cá nhân sử dụng hình ảnh để kinh doanh)


Ảnh số 73: Tong hop 1 khan ran kho 40x160 - Giá: 60.000Ảnh số 74: Tong hop 2 khan ran kho 40x160 - Giá: 60.000Ảnh số 75: Tong hop 3 khan ran kho 40x160 - Giá: 60.000


- Khăn rằn Campuchia khổ 70 x 160cm (hoặc 60 x 160cm) (100% chất bông - cotton) giá 90k


Ảnh số 4: Mẫu 1 (1-15) kho 60x160 - Giá: 90.000Ảnh số 5: Mẫu 2 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 6: Mẫu 3 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 7: Mẫu 4 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 12: Mẫu 8 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 13: Mẫu 9 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 15: Mẫu 11 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 16: Mẫu 12 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 21: Mẫu 14 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 26: Mẫu 19 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 27: Mẫu 20 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 28: Mẫu 21 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 29: Mẫu 22 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 30: Mẫu 23 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 31: Mẫu 24 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 33: Mẫu 26 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 34: Mẫu 27 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 36: Mẫu 29 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 37: Mẫu 30 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 100.000Ảnh số 38: Mẫu 31 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 43: Mẫu 36 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 49: Mẫu 42 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 50: Mẫu 43 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 51: Mẫu 44 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 53: Mẫu 46 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 55: Mẫu 48 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 56: Mẫu 49 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 57: Mẫu 50 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 60: Mẫu 53 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 61: Mẫu 54 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 62: Mẫu 55 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 65: Mẫu 58 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 66: Mẫu 59 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 67: Mẫu 60 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 68: Mẫu 61 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 69: Mẫu 62 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 71: Mẫu 64 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000Ảnh số 72: Mẫu 65 (1-15) khổ 60x160cm - Giá: 90.000

- Khăn rằn Nam Bộ khổ 70 x 160cm: giá 30k.

 Ảnh số 17: Nam bộ 1 - Giá: 50.000Ảnh số 18: Nam Bộ 2 - Giá: 30.000Ảnh số 19: Nam Bộ 3 - Giá: 30.000

Khăn rằn Campuchia (hay còn tên gọi khác là khăn Krama) được dệt bằng sợi bông nên dày dặn hơn rất nhiều và đặc biệt không sụt chỉ, mềm, mát, thấm mồ hôi cực tốt, bền màu. 


Khăn rằn là hình ảnh quen thuộc của người Nam Bộ và bộ phận người Khmer. Chiếc khăn rằn Nam Bộ có chiều dài khoảng 1,2m, rộng chừng 40-50cm, không cầu kỳ, sặc sỡ mà bình dị, đơn giản. Gió Xinh Shop đặt riêng khổ khăn 7160cm cho khăn Nam Bộ để đáp ứng nhu cầu của các bạn ngoài Bắc.

 

Bạn có thể dùng khăn rằn để chống nắng, làm khẩu trang, quàng cổ, buộc đầu hay lau mồ hôi…

Đến với Gió Xinh Shop để được sở hữu những chiếc khăn rằn và làm nổi bật cá tính.

Giao hàng miễn phí (từ 3 khăn trở lên đối với khăn rằn Campuchia) trong 5 quận nội thành: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ, Cầu Giấy cho khách lẻ.


Các bạn mua buôn xin liên hệ trực tiếp.

Các bạn ở xa có thể đặt mua qua điện thoại và thanh toán qua chuyển khoản:

- Số tài khoản: 0021000271804 mở tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội. Chủ tài khoản: Nguyễn Quỳnh Hoa


Liên hệ:

- Gió Xinh Shop - số 125, ngõ 173 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: Ms Gió 0936.16.13.16

 - Tại thành phố Yên Bái: Ms Mỹ Bình 0163.2138836

 

Rất mong các bạn ủng hộ. 

Các sản phẩm trong tin đăng
Thông tin shop bán
quynhhoa244 0936161316
số 125, ngõ 173, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Bấm gọi

Thông tin shop bán
quynhhoa244 0936161316
số 125, ngõ 173, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội