Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp mới nhất ,chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp

350.000
ID tin: 1497387Gửi lúc: 11:16, 09/04Hà Nội
Đã xem: 293 Bình luận: 0
Lưu tin
tay ho ha noi

 Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp mới nhất


2018


chế độ kế 
toán Hành chính sự nghiệp  


Mua sách 
chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp  

 

Liên hệ:0973680505

Giao hàng trên toàn quốc


Ảnh số 1: Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp mới nhất 2012, chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp  2012 - Giá: 350.000

 

 Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp 

Chế độ kế tóan đơn vị hành chính sự nghiệp 2018

Ngày 10/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC về Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp thay thế cho Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2017 và áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Nhằm giúp cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cá nhân nắm được nghiệp vụ kế toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính biên soạn, xuất bản cuốn sách: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp được ban hành lần này đã bổ sung các nghiệp vụ kinh tế mà các quy định trước đó chưa đề cập đến, thống nhất biểu mẫu báo cáo quyết toán ngân sách tại đơn vị để đơn vị cấp trên thực hiện xét duyệt quyết toán Ngân sách Nhà nước. Thông tư áp dụng cho các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan, đơn vị có hoặc không sử dụng ngân sách nhà nước. Ngoài nội dung Thông tư, cuốn sách đưa ra các chứng từ hồ sơ hướng dẫn, các sơ đồ hạch toán kế toán theo các phần hành nghiệp vụ, đặc biệt là các ví dụ minh họa tập trung vào các tình huống gắn với các quy định mới của Thông tư.

Cuốn sách là tài liệu cần thiết cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý, các công chức, viên chức làm công tác kế toán tại các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp; đồng thời, là tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và tham gia các kỳ thi liên quan đến lĩnh vực kế toán nhà nước

cuốn sách gồm các phần sau:

1 Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của bộ tài chính về việc huớng dẫn chế độ kế tóan hành chính sự nghiệp

2.Phụ lục 01:Hệ thống chứng từ kế tóan bắt buộc

3. Phụ lục 02:Hệ thống tài khỏan kế tóan 

4.Phụ lục 03:Hệ thống sổ kế tóan 

5.:phụ lục 04:Hệ thống báo cáo tài chính ,báo cáo quyết tóan 

Nhà xuất bản tài chính trân trọng giới thiệu cuốn sách 

 

Đặt mua hàng liên hệ:

- tại Hà Nội: 0973680505 ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )

- tại Sài Gòn:  ( giao hàng tận nơi sau 30 phút )

- tại Các tỉnh khác:  giao hàng hỏa tốc

 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA


Tóm tắt nội dung hướng dẫn thực hành:
Doanh nghiệp nhỏ và vừa là thành phần quan trọng của nền kinh tế, đóng góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.


Nhằm giúp các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người quan tâm đến kế toán thực hiện đúng luật kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuẩn mực kế toán, các quy định mới nhất về chính sách thuế, Tiến sỹ Hà Thị Ngọc Hà, Vụ phó Vụ Chế độ kế toán đó biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính 2011”

Nội dung cuốn sách Hướng dẫn thực hành gồm có 13 chương, 2 phụ lục hướng dẫn:
Chương I: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chương II: Kế toán vốn bằng tiền 
Chương III: Kế toán Tài sản cố định
Chương IV: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ
Chương V: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 
Chương VI: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương VII: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa
Chương VIII: Kế toán các khoản đầu tư tài chính 
Chương IX: Kế toán bất động sản đầu tư

Chương X: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
Chương XI: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và cỏc khoản dự phòng
Chương XII: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Chương XIII: Báo cáo tài chính doanh nghiệp
Phụ lục số 1: Hệ thống Chứng từ kế toán doanh nghiệp
Phụ lục số 2: Hệ thống Sổ kế toán kế toán doanh nghiệp

Liên hệ:0973680505

Emal:sachhanoi01@yahoo.com

Giao hàng trên toàn quốc

http://chinhsachtienluong.net/


Các sản phẩm trong tin đăng
Thông tin shop bán
Bấm gọi

Thông tin shop bán