Update hàng mới tháng 5

65.000
ID tin: 1671485Gửi lúc: 21:24, 04/12Hải Phòng
Đã xem: 1994 Bình luận: 21
Lưu tin
132 Vạn Kiếp - Thượng Lý - Hồng Bàng - HP

                                 Welcome to Thế Giới Phụ Kiện Bạc

- Cam kết bạc nguyên chất nếu không hoàn lại đủ tiền

- Làm sáng bạc free trong vòng 2 năm

- Nhận làm mặt dây chuyền 2 chữ cái đan vào nhau 250k

- Nhận làm dây phông chữ   350k , Kiềng tay chữ 600k , Nhẫn chữ 250k , Lắc dây chữ 350k , Lắc chân chữ 350k

- Đến với chúng tôi các bạn sẽ được tận hưởng chất lượng hàng tốt nhất , giá tốt nhất

Ảnh số 1: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 2: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 3: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 4: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 5: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 6: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 7: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 8: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 9: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 10: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 11: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 12: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 13: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 14: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 15: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 16: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 17: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 18: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 19: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 20: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 21: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 22: Tài Em - Giá: 8.888

 

Ảnh số 23: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 24: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 25: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 26: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 27: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 28: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 29: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 30: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 31: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 32: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 33: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 34: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 35: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 36: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 37: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 38: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 39: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 40: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 41: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 42: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 43: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 44: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 45: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 46: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 47: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 48: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 49: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 50: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 51: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 52: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 53: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 54: Tài Em Silver - Giá: 8.888

Ảnh số 55: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 56: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 57: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 58: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 59: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 60: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 61: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 62: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 63: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 64: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 65: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 66: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 67: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 68: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 69: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 70: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 71: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 72: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 73: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 74: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 75: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 76: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 77: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 78: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 79: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 80: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 81: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 82: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 83: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 84: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 85: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 86: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 87: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 88: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 89: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 90: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 91: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 92: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 93: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 94: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 95: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 96: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 97: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 98: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 99: Tài Em - Giá: 8.888

Ảnh số 100: Tài Em - Giá: 8.888

 

Facebook : Tài EM ( Chuyên trang sức bạc )

Page : https://www.facebook.com/pages/Th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-ph%E1%BB%A5-ki%E1%BB%87n-b%E1%BA%A1c/568409456505416?ref=hl

Địa chỉ : -8/43 đặng kim nở - nguyễn đức cảnh - lê chân - hải phòng

Hotline : - 01287366950

Các sản phẩm trong tin đăng
Thông tin shop bán
taiperfume 01287366950
132 Vạn Kiếp - Thượng Lý - Hồng Bàng - HP
Bấm gọi

Thông tin shop bán
taiperfume 01287366950
132 Vạn Kiếp - Thượng Lý - Hồng Bàng - HP