Shop Q TEEN 251 Cát Bi áo măng tô, khoác dạ , Áo phao siêu ấm ,áo đại hàn về tràn ngập shop

1.350.000
ID tin: 773056Gửi lúc: 13:00, 08/02Hải Phòng
Đã xem: 43478 Bình luận: 377
Lưu tin
251 Đường Cats Bi- Hải An - HP
THÔNG BÁO Giảm giá 10-15% Áo Măng Tô Áo Dạ Lông Cừu- Áo Choàng ...

 

                ===>>>     www.shopqteen.com     để xem giá

MỌI NGƯỜI HÃY VÀO TRANG WEB CỦA SHOP ĐỂ XEM GIÁ VÀ SIZE CHUẨN NHẤT.


liên hệ: 0903-656-029

 


 


  • Shop Q-TEEN thông báo:   Quý khác hãy vào trang web của shop để cập nhật và biết giá của mỗi sản phẩm chính xác nhất.
http://shopqteen.com/ 
  • Add : 251 đường Cát Bi- Quận Hải An- HP ( đối diện trường CĐ VIETRONICS)

 


 


 


 


  

Ảnh số 1: Áo Măng Tô Nam Hải Phòng - Giá: 960.000Ảnh số 2: Áo Măng Tô Nam Hải Phòng - Giá: 3.500.000  Ảnh số 3: Áo Măng Tô Nam Hải Phòng - Giá: 2.600.000Ảnh số 4: Áo Măng Tô Nam Hải Phòng - Giá: 2.600.000Ảnh số 5: Áo Măng Tô Hàn Quốc tại Hải Phòng - Giá: 3.800.000Ảnh số 6: Áo Măng Tô Hàn Quốc tại Hải Phòng - Giá: 3.500.000Ảnh số 7: Áo Măng Tô Hàn Quốc tại Hải Phòng - Giá: 350.000Ảnh số 8: Áo Măng Tô Hàn Quốc tại Hải Phòng - Giá: 3.200.000Ảnh số 9: Áo Măng Tô Hàn Quốc tại Hải Phòng - Giá: 3.500.000Ảnh số 10: Áo Măng Tô Hàn Quốc tại Hải Phòng - Giá: 2.800.000Ảnh số 11: Áo Măng Tô Hàn Quốc tại Hải Phòng - Giá: 3.500.000Ảnh số 12: Áo măng tô cổ lông tại Hải Phòng - Giá: 2.800.000Ảnh số 13: Áo Măng Tô Hàn Quốc tại Hải Phòng - Giá: 3.500.000Ảnh số 14: Áo Măng Tô Hàn Quốc tại Hải Phòng - Giá: 2.800.000Ảnh số 15: Áo măng tô cổ lông tại Hải Phòng - Giá: 3.500.000Ảnh số 16: Áo Măng Tô Hàn Quốc tại Hải Phòng - Giá: 2.600.000Ảnh số 17: Áo Măng Tô Hàn Quốc tại Hải Phòng - Giá: 1.350.000Ảnh số 18: Áo măng tô cổ lông tại Hải Phòng - Giá: 960.000Ảnh số 19: Áo Măng Tô Hàn Quốc tại Hải Phòng - Giá: 960.000Ảnh số 20: Áo Măng Tô Hàn Quốc tại Hải Phòng - Giá: 1.150.000Ảnh số 21: Măng Tô Nam Hải Phòng - Giá: 1.050.000Ảnh số 22: Áo Măng Tô Hàn Quốc tại Hải Phòng - Giá: 1.050.000Ảnh số 23: Áo Măng Tô Hàn Quốc tại Hải Phòng - Giá: 960.000Ảnh số 24: Áo Măng Tô Hàn Quốc tại Hải Phòng - Giá: 960.000Ảnh số 25: Áo Măng Tô Hàn Quốc tại Hải Phòng - Giá: 2.240.000Ảnh số 26: Áo Măng Tô Hàn Quốc tại Hải Phòng - Giá: 1.350.000Ảnh số 27: Áo măng tô cổ lông tại Hải Phòng - Giá: 1.050.000Ảnh số 28: Áo Măng Tô Hàn Quốc tại Hải Phòng - Giá: 1.350.000Ảnh số 29: Áo Măng Tô đẹp tại Hải Phòng - Giá: 1.350.000Ảnh số 30: Áo Khoác Măng Tô Nam Tại Hải Phòng - Giá: 1.350.000Ảnh số 31: Áo Măng Tô Nam Đẹp Hải Phòng - Giá: 1.350.000Ảnh số 32: Măng Tô Nam tại Hải Phòng - Giá: 1.350.000Ảnh số 33: Áo Măng Tô Nam Đẹp Hải Phòng - Giá: 1.350.000Ảnh số 34: Măng Tô Nam cổ Lông Hải Phòng - Giá: 1.350.000Ảnh số 35: Măng Tô Nam tại Hải Phòng - Giá: 850.000Ảnh số 36: Áo Khoác Măng Tô Nam  Hải Phòng - Giá: 850.000Ảnh số 37: Măng Tô Nam tại Hải Phòng - Giá: 2.460.000Ảnh số 38: Măng Tô Nam tại Hải Phòng - Giá: 2.460.000Ảnh số 39: Măng Tô Nam tại Hải Phòng - Giá: 960.000Ảnh số 40: Măng Tô Nam tại Hải Phòng - Giá: 960.000Ảnh số 41: Măng Tô Korean tại Hải Phòng - Giá: 950.000Ảnh số 42: Măng Tô Korean tại Hải Phòng - Giá: 950.000Ảnh số 43: Măng Tô Korean tại Hải Phòng - Giá: 1.060.000Ảnh số 44: Áo Măng Tô Nam Hàn Quốc đẹp hải phòng - Giá: 1.060.000Ảnh số 45: Áo Măng Tô Nam Hàn Quốc đẹp hải phòng - Giá: 960.000Ảnh số 46: Áo Măng Tô Nam Hàn Quốc đẹp hải phòng - Giá: 1.100.000Ảnh số 47: Áo Măng Tô Nam Hàn Quốc đẹp hải phòng - Giá: 1.250.000Ảnh số 48: Áo Măng Tô Nam Hàn Quốc đẹp hải phòng - Giá: 670.000Ảnh số 49: Áo Măng Tô Nam Hàn Quốc đẹp hải phòng - Giá: 1.250.000Ảnh số 50: Áo Khoác măng tô nam tại hải phòng - Giá: 960.000Ảnh số 51: Áo Khoác măng tô nam tại hải phòng - Giá: 960.000Ảnh số 52: Áo Khoác măng tô nam tại hải phòng - Giá: 960.000Ảnh số 53: Áo Khoác măng tô nam tại hải phòng - Giá: 740.000Ảnh số 54: Áo Khoác măng tô nam tại hải phòng - Giá: 960.000Ảnh số 55: Áo Khoác măng tô nam tại hải phòng - Giá: 960.000Ảnh số 56: Măng Tô Nam cao cấp tại Hải Phòng - Giá: 740.000Ảnh số 57: Măng Tô Nam cao cấp tại Hải Phòng - Giá: 960.000Ảnh số 58: Măng Tô Nam cao cấp tại Hải Phòng - Giá: 1.350.000Ảnh số 59: Măng Tô Nam cao cấp tại Hải Phòng - Giá: 1.350.000Ảnh số 60: Măng Tô Nam cao cấp tại Hải Phòng - Giá: 1.350.000Ảnh số 61: Măng Tô Nam cao cấp tại Hải Phòng - Giá: 2.240.000Ảnh số 62: Măng Tô Nam cao cấp tại Hải Phòng - Giá: 2.320.000Ảnh số 63: ÁoÁo KhoácÁo Khoác Dạ Nam tại Hải Phòng - Giá: 105.000Ảnh số 64: Áo Khoác Dạ Nam tại Hải Phòng - Giá: 950.000Ảnh số 65: Áo Khoác Dạ Nam tại Hải Phòng - Giá: 950.000Ảnh số 66: Áo Khoác Dạ Nam tại Hải Phòng - Giá: 2.340.000Ảnh số 67: Áo Khoác Dạ Nam tại Hải Phòng - Giá: 1.350.000Ảnh số 68: Áo Măng Tô Nam tại Hải Phòng - Giá: 950.000Ảnh số 69: Áo Măng Tô Nam tại Hải Phòng - Giá: 72.000Ảnh số 70: Áo Măng Tô Nam tại Hải Phòng - Giá: 1.350.000Ảnh số 71: Áo Măng Tô Nam tại Hải Phòng - Giá: 950.000Ảnh số 72: Áo Măng Tô Nam tại Hải Phòng - Giá: 950.000Ảnh số 73: Áo Măng Tô Nam tại Hải Phòng (đã bán) - Giá: 960.000Ảnh số 74: Áo Măng Tô Nam Đẹp tại Hải Phòng - Giá: 950.000Ảnh số 75: Áo Măng Tô Nam Đẹp tại Hải Phòng - Giá: 950.000Ảnh số 76: Áo Măng Tô Nam Đẹp tại Hải Phòng - Giá: 950.000Ảnh số 77: Áo Măng Tô Nam Đẹp tại Hải Phòng (đã bán) - Giá: 1.050.000Ảnh số 78: Áo Măng Tô Nam Đẹp tại Hải Phòng - Giá: 950.000Ảnh số 79: Áo Khoác Da Quảng Châu - Giá: 1.050.000Ảnh số 80: Áo Măng Tô Nam Đẹp tại Hải Phòng - Giá: 880.000Ảnh số 81: Áo Đờ Mi Nam Hải Phòng - Giá: 880.000Ảnh số 82: Áo Vest Da Nộn Nam Hải Phòng - Giá: 580.000Ảnh số 83: Áo Khoác Dạ Nam đẹp Hải Phòng - Giá: 760.000Ảnh số 84: Áo Măng Tô Cáo cấp Hải Phòng - Giá: 880.000Ảnh số 85: Măng Tô nam đẹp hải phòng - Giá: 880.000Ảnh số 86: Áo Khoác măng tô nam Hải Phòng - Giá: 1.050.000Ảnh số 87: Áo Măng Tô Nam Đẹp Hải Phòng - Giá: 880.000Ảnh số 88: Áo Khoác Măng Tô Nam Cao Cấp Hải Phòng - Giá: 880.000Ảnh số 89: Áo Măng Tô Kaki Nam Hải Phòng - Giá: 880.000Ảnh số 90: Áo Măng Tô Nam Đẹp Hải Phòng - Giá: 880.000Ảnh số 91: Áo Khoác Nam đẹp tại  Hải Phòng - Giá: 880.000Ảnh số 92: Áo Khoác nót lôngÁo Khoác Nam đẹp tại  Hải Phòng - Giá: 840.000Ảnh số 93: Áo Khoác Nam đẹp tại  Hải Phòng - Giá: 520.000Ảnh số 94: Áo Khoác Nam đẹp tại  Hải Phòng - Giá: 880.000Ảnh số 95: Áo Khoác Nam đẹp tại  Hải Phòng - Giá: 520.000Ảnh số 96: áo phao siêu ấmÁo Khoác Nam đẹp tại  Hải Phòng - Giá: 420.000Ảnh số 97: Áo Khoác Nhung Nam đẹp tại HP - Giá: 420.000Ảnh số 98: Áo Phao Nam Hải Phòng - Giá: 420.000Ảnh số 99: Áo Phao Nam Hải Phòng - Giá: 480.000Ảnh số 100: Áo Phao Nam Hải Phòng - Giá: 480.000

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: SĐT: 0903656029

yahoo: thequyen_datviet

Thanh toán 

1.    Thanh toán bằng tiền mặt: Nhân viên giao hàng thu tiền trực tiếp khi giao hàng, áp dụng đối với khách hàng tại Hải Phòng. 

2.    Thanh toán bằng chuyển khoản:

Ngân hàng: Vietcombank chi nhánh Hải Phòng
                       Chủ tài khoản: VŨ VIẾT QUÂN

                       Số TK: 0031001113861

Ngân hàng: Agribank chi nhánh Hải phòng
                       Chủ tài khoản: VŨ VIẾT QUÂN
                       Số TK: 2100-205-106-510

ngân hàng: Việt tinbank chi nhánh 12

                      Chủ TK: VŨ VIẾT QUÂN

                      Số TK: 711A 05268994

Ngân Hàng: Đầu Tư & Phát Triển VIỆT NAM BIDV chi nhánh Hải Phòng

                       Chủ TK: VŨ VIẾT QUÂN

                       Số TK : 3211-0000-629-866

Lưu ý:  Xin ghi rõ Tên khách hàng, Mã và tên hàng  trong mục "Lý do chuyển tiền" để tránh nhầm lẫn với các đơn hàng khác. Sau khi chuyển tiền, vui lòng  thông báo cho chúng tôi để đơn hàng được xử lý nhanh chóng. Chúng tôi sẽ giao hàng sau khi có xác nhận việc thanh toán từ Quí khách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các sản phẩm trong tin đăng
Thông tin shop bán
thequyen_datviet 0903656029
251 Đường Cats Bi- Hải An - HP
Bấm gọi

Thông tin shop bán
thequyen_datviet 0903656029
251 Đường Cats Bi- Hải An - HP