GỬI HÀNG ĐI MỸ

225.000
ID tin: 3759775Gửi lúc: 16:23, 10/08Hồ Chí Minh
Đã xem: 9 Bình luận: 0
Lưu tin
thuyquynh100300

T͙I͙Ế͙N͙ ͙V͙I͙Ệ͙T͙ ͙E͙X͙P͙R͙E͙S͙S͙ ͙-͙ ͙V͙Ậ͙N͙ ͙C͙H͙U͙Y͙Ể͙N͙ ͙H͙À͙N͙G͙ ͙Q͙U͙Ố͙C͙ ͙T͙Ế͙
͙
͙L͙i͙ê͙n͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙c͙á͙c͙ ͙h͙ã͙n͙g͙ ͙v͙ậ͙n͙ ͙c͙h͙u͙y͙ể͙n͙ ͙đ͙i͙ ͙q͙u͙ố͙c͙ ͙t͙ế͙ ͙D͙H͙L͙ ͙,͙U͙P͙S͙ ͙,͙ ͙F͙E͙D͙E͙X͙ ͙,͙ ͙T͙N͙T͙,͙.͙.͙.͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙g͙ử͙i͙ ͙c͙á͙c͙ ͙m͙ặ͙t͙ ͙h͙à͙n͙g͙ ͙t͙h͙ự͙c͙ ͙p͙h͙ẩ͙m͙,͙ ͙m͙ỹ͙ ͙p͙h͙ẩ͙m͙,͙ ͙q͙u͙ầ͙n͙ ͙á͙o͙,͙.͙.͙.͙ ͙ ͙đ͙i͙ ͙M͙ỹ͙,͙ ͙Ú͙c͙,͙ ͙C͙a͙n͙a͙d͙a͙,͙ ͙Đ͙à͙i͙ ͙L͙o͙a͙n͙,͙.͙.͙.͙.͙
͙
͙ ͙ ͙ ͙ ͙-͙ ͙ ͙N͙h͙ậ͙n͙ ͙p͙i͙c͙k͙u͙p͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙n͙h͙à͙
͙
͙ ͙ ͙ ͙ ͙-͙ ͙ ͙Q͙u͙y͙ ͙t͙r͙ì͙n͙h͙ ͙đ͙ó͙n͙g͙ ͙g͙ó͙i͙ ͙c͙h͙u͙ẩ͙n͙ ͙t͙h͙e͙o͙ ͙q͙u͙y͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙
͙
͙ ͙ ͙ ͙ ͙-͙ ͙ ͙C͙ó͙ ͙m͙ã͙ ͙t͙r͙a͙c͙k͙i͙n͙g͙ ͙t͙h͙e͙o͙ ͙d͙õ͙i͙ ͙l͙ị͙c͙h͙ ͙t͙r͙ì͙n͙h͙
͙
͙ ͙ ͙ ͙ ͙-͙ ͙ ͙N͙h͙ậ͙n͙ ͙h͙à͙n͙g͙ ͙5͙-͙7͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙h͙à͙n͙g͙ ͙b͙a͙y͙
͙
͙ ͙ ͙ ͙ ͙-͙ ͙ ͙H͙ỗ͙ ͙t͙r͙ợ͙ ͙t͙ư͙ ͙v͙ấ͙n͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙k͙h͙i͙ ͙g͙ử͙i͙ ͙h͙à͙n͙g͙
͙
͙H͙o͙t͙l͙i͙n͙e͙/͙Z͙a͙l͙o͙/͙V͙i͙b͙e͙r͙/͙W͙h͙a͙t͙s͙a͙p͙p͙/͙S͙k͙y͙p͙e͙:͙ ͙0͙9͙0͙6͙ ͙9͙0͙3͙ ͙0͙0͙4͙
͙
͙V͙P͙ ͙H͙à͙ ͙N͙ộ͙i͙ ͙:͙ ͙S͙ố͙ ͙1͙1͙ ͙N͙g͙õ͙ ͙9͙/͙2͙4͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙Q͙u͙ố͙c͙ ͙H͙o͙à͙n͙,͙ ͙P͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙D͙ị͙c͙h͙ ͙V͙ọ͙n͙g͙ ͙H͙ậ͙u͙,͙ ͙Q͙u͙ậ͙n͙ ͙C͙ầ͙u͙ ͙G͙i͙ấ͙y͙,͙ ͙H͙à͙ ͙N͙ộ͙i͙
͙
͙C͙N͙ ͙H͙ồ͙ ͙C͙h͙í͙ ͙M͙i͙n͙h͙:͙ ͙9͙4͙ ͙T͙h͙â͙n͙ ͙N͙h͙â͙n͙ ͙T͙r͙u͙n͙g͙,͙ ͙p͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙1͙3͙,͙ ͙T͙â͙n͙ ͙B͙ì͙n͙h͙,͙ ͙T͙P͙.͙H͙C͙M͙
͙
͙C͙N͙ ͙C͙ầ͙n͙ ͙T͙h͙ơ͙:͙ ͙1͙5͙1͙/͙2͙9͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙H͙o͙à͙n͙g͙ ͙N͙a͙,͙ ͙P͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙H͙ư͙n͙g͙ ͙L͙ợ͙i͙,͙ ͙Q͙u͙ậ͙n͙ ͙N͙i͙n͙h͙ ͙K͙i͙ề͙u͙,͙ ͙T͙P͙.͙ ͙C͙ầ͙n͙ ͙T͙h͙ơ͙ ͙͙

Các sản phẩm trong tin đăng
Thông tin shop bán
Bấm gọi

Thông tin shop bán