Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: Máy đóng gói tự động 12 16 gói/phút
Ảnh số 2: Máy đóng gói tự động 12 16 gói/phút