Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: DELL Precesion M4800 / Core i7 4810MQ/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA K2100 / 15
Ảnh số 2: DELL Precesion M4800 / Core i7 4810MQ/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA K2100 / 15
Ảnh số 3: DELL Precesion M4800 / Core i7 4810MQ/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA K2100 / 15
Ảnh số 4: DELL Precesion M4800 / Core i7 4810MQ/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA K2100 / 15
Ảnh số 5: DELL Precesion M4800 / Core i7 4810MQ/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA K2100 / 15