Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: Surface Pro 3 SSD 256GB core i5 RAM 8GB 95% 18957
Ảnh số 2: Surface Pro 3 SSD 256GB core i5 RAM 8GB 95% 18957
Ảnh số 3: Surface Pro 3 SSD 256GB core i5 RAM 8GB 95% 18957
Ảnh số 4: Surface Pro 3 SSD 256GB core i5 RAM 8GB 95% 18957
Ảnh số 5: Surface Pro 3 SSD 256GB core i5 RAM 8GB 95% 18957
Ảnh số 6: Surface Pro 3 SSD 256GB core i5 RAM 8GB 95% 18957