Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: Máy giặt HITACHI BD V9600L DATE 2014 giặt 10kg,sấy 6kg
Ảnh số 2: Máy giặt HITACHI BD V9600L DATE 2014 giặt 10kg,sấy 6kg
Ảnh số 3: Máy giặt HITACHI BD V9600L DATE 2014 giặt 10kg,sấy 6kg
Ảnh số 4: Máy giặt HITACHI BD V9600L DATE 2014 giặt 10kg,sấy 6kg
Ảnh số 5: Máy giặt HITACHI BD V9600L DATE 2014 giặt 10kg,sấy 6kg
Ảnh số 6: Máy giặt HITACHI BD V9600L DATE 2014 giặt 10kg,sấy 6kg
Ảnh số 7: Máy giặt HITACHI BD V9600L DATE 2014 giặt 10kg,sấy 6kg
Ảnh số 8: Máy giặt HITACHI BD V9600L DATE 2014 giặt 10kg,sấy 6kg
Ảnh số 9: Máy giặt HITACHI BD V9600L DATE 2014 giặt 10kg,sấy 6kg