Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: Máy giặt nội địa HITACHI BD V2200 9kg,sấy 6kg date 2010
Ảnh số 2: Máy giặt nội địa HITACHI BD V2200 9kg,sấy 6kg date 2010
Ảnh số 3: Máy giặt nội địa HITACHI BD V2200 9kg,sấy 6kg date 2010
Ảnh số 4: Máy giặt nội địa HITACHI BD V2200 9kg,sấy 6kg date 2010
Ảnh số 5: Máy giặt nội địa HITACHI BD V2200 9kg,sấy 6kg date 2010
Ảnh số 6: Máy giặt nội địa HITACHI BD V2200 9kg,sấy 6kg date 2010
Ảnh số 7: Máy giặt nội địa HITACHI BD V2200 9kg,sấy 6kg date 2010
Ảnh số 8: Máy giặt nội địa HITACHI BD V2200 9kg,sấy 6kg date 2010
Ảnh số 9: Máy giặt nội địa HITACHI BD V2200 9kg,sấy 6kg date 2010