Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: Máy giặt SHARP ES S7A WL Date 2016 ,giặt 7kg sấy 3.5kg
Ảnh số 2: Máy giặt SHARP ES S7A WL Date 2016 ,giặt 7kg sấy 3.5kg
Ảnh số 3: Máy giặt SHARP ES S7A WL Date 2016 ,giặt 7kg sấy 3.5kg
Ảnh số 4: Máy giặt SHARP ES S7A WL Date 2016 ,giặt 7kg sấy 3.5kg
Ảnh số 5: Máy giặt SHARP ES S7A WL Date 2016 ,giặt 7kg sấy 3.5kg
Ảnh số 6: Máy giặt SHARP ES S7A WL Date 2016 ,giặt 7kg sấy 3.5kg
Ảnh số 7: Máy giặt SHARP ES S7A WL Date 2016 ,giặt 7kg sấy 3.5kg
Ảnh số 8: Máy giặt SHARP ES S7A WL Date 2016 ,giặt 7kg sấy 3.5kg