Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: Bộ máy tính tiền chuyên nghiệp cho quán Café tại Sài Gòn
Ảnh số 2: Bộ máy tính tiền chuyên nghiệp cho quán Café tại Sài Gòn
Ảnh số 3: Bộ máy tính tiền chuyên nghiệp cho quán Café tại Sài Gòn
Ảnh số 4: Bộ máy tính tiền chuyên nghiệp cho quán Café tại Sài Gòn