MySQL server has gone away in SELECT id ,name ,created_time,up_time ,user_id,user_name ,read_count,reply_count ,price,price_out ,province_id ,original_image_url ,category_id,level_1_category_id,level_2_category_id,display_type ,status FROM item WHERE status=1 AND category_id = 701 AND user_id=739000 ORDER BY up_time DESC LIMIT 10

MySQL server has gone away in SELECT id ,name ,created_time,up_time ,user_id,user_name ,read_count,reply_count ,price,price_out ,province_id ,original_image_url ,category_id,level_1_category_id,level_2_category_id,display_type ,status FROM item WHERE status=1 AND category_id = 701 ORDER BY up_time DESC LIMIT 10

MySQL server has gone away in SELECT * FROM account WHERE id='739000' LIMIT 1

MySQL server has gone away in UPDATE item SET read_count=read_count+1 WHERE id=1622777 LIMIT 1

Run at: /data/webroot/m.enbac.com/releases/14/core/Item.php183

Hộp xịt xà phòng TOTO TS125R gắn tường

885.000
ID tin: 1622777Gửi lúc: 17:13, 24/04Hồ Chí Minh
Đã xem: 115 Bình luận: 0
Lưu tin
Ảnh số 1: Hộp xịt xà phòng TOTO TS125R  gắn tường
- Thiết kế hiện đại sang trọng dễ sử dụng - Dùng cho gắn tường
Thông tin shop bán
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: Hộp xịt xà phòng TOTO TS125R  gắn tường