RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp

2.880.000
ID tin: 2420240Gửi lúc: 09:12, 12/11Hồ Chí Minh
Đã xem: 276 Bình luận: 0
Lưu tin
166 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh


Chuyên Cặp Da NamTúi Da NamTúi Du Lịch Da, Ba Lô Da
(Da bò thật 100%) Giá Tốt Nhất Thị Trường !!!

Liên hệ:
Mr Nguyên : 090.998899.2
Ms Ngà : 0937.939.838
Địa chỉ :166 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
K91/24 Cù Chính Lan, TP Đà Nẵng

Tham khảo tại web :
Capdanam.org

||====================================|||
CẶP DA NAM – BA LÔ 2 trong 1
||====================================|||

Balo da bò RB101
Giá : 2.736.000 VND Giá cũ : 2.880.000 VND
Xem thêm một số hình ảnh trên website:

http://capdana...01.html

RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp Ảnh số 37365574

Balo da bò RB102
Giá : 2.660.000 VND Giá cũ : 2.800.000 VND
Xem thêm một số hình ảnh trên website:

http://capdana...02.html

RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp Ảnh số 37365723

Túi xách da nam - Balo da bò RB103DG
Giá : 2.584.000 VND Giá cũ : 2.720.000 VND
Xem thêm một số hình ảnh trên website:

http://capdana...dg.html

RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp Ảnh số 37365586

Túi xách da nam - Balo da bò RB103CE
Giá : 2.584.000 VND Giá cũ : 2.720.000 VND
Xem thêm một số hình ảnh trên website:

http://capdana...ce.html

RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp Ảnh số 37365584

Balo da bò RB104GR
Giá : 2.736.000 VND Giá cũ : 2.880.000 VND
Xem thêm một số hình ảnh trên website:

http://capdana...4g.html

Balo da bò RB104CE
Giá : 2.736.000 VND Giá cũ : 2.880.000 VND
Xem thêm một số hình ảnh trên website: http://capdana...ce.html

RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp Ảnh số 37365589

Túi xách da nam - Balo da bò RB105BL
Giá : 2.565.000 VND Giá cũ : 2.700.000 VND
Xem thêm một số hình ảnh trên website:

http://capdana...bl.html

RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp Ảnh số 37365591

Túi xách da nam - Balo da bò RB105BR
Giá : 2.565.000 VND Giá cũ : 2.700.000 VND
Xem thêm một số hình ảnh trên website:

http://capdana...br.html

RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp Ảnh số 37365593

Túi xách da nam - Balo da bò RB105CE
Giá : 2.565.000 VND Giá cũ : 2.700.000 VND
Xem thêm một số hình ảnh trên website:

http://capdana...ce.html

RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp Ảnh số 37365595

Balo da bò RB106
Giá : 2.650.500 VND Giá cũ : 2.790.000 VND
Xem thêm một số hình ảnh trên website:

http://capdana...06.html

RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp Ảnh số 37365596

Túi xách da nam - Balo da bò RB107CE
2.432.000 VND Giá cũ : 2.560.000 VND
Xem thêm một số hình ảnh trên website:

http://capdana...ce.html

RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp Ảnh số 37365599

Túi xách da nam - Balo da bò RB107BR
2.432.000 VND Giá cũ : 2.560.000 VND
Xem thêm một số hình ảnh trên website:

http://capdana...br.html

RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp Ảnh số 37365597


Túi xách da nam - Balo da bò RB107CA
2.432.000 VND Giá cũ : 2.560.000 VND
Xem thêm một số hình ảnh trên website:

http://capdana...ca.html

RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp Ảnh số 37365598

||=====================|||
TÚI DU LỊCH
||=====================|||


Túi du lịch RB201
Giá : 3.790.500 VND Giá cũ : 3.990.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...01.html

RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp Ảnh số 37365601


Túi du lịch RB202
Giá : 3.686.000 VND Giá cũ : 3.880.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...02.html

RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp Ảnh số 37365602

Túi du lịch RB203
Giá : 3.752.500 VND Giá cũ : 3.950.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...03.html

RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp Ảnh số 37365603

Túi du lịch RB204
Giá : 3.116.000 VND Giá cũ : 3.280.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...04.html

RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp Ảnh số 37365605

Túi du lịch RB205DR
Giá : 2.880.000 VND Giá cũ : 3.200.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...dr.html

RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp Ảnh số 37365608

Túi du lịch RB205BL
Giá : 2.880.000 VND Giá cũ : 3.200.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...5b.html

RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp Ảnh số 37365606

Túi du lịch RB206
Giá : 2.432.000 VND Giá cũ : 2.560.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...06.html

RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp Ảnh số 37365609

Túi du lịch RB207
Giá : 2.432.000 VND Giá cũ : 2.560.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...07.html

RubyLeatherVN Chuyên Cặp da nam, Túi xách da, túi du lịch da, ba lô da cao cấp Ảnh số 37365610

Túi du lịch RB208
Giá : 2.970.000 VND Giá cũ : 3.300.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...08.html

Túi du lịch RB209
Giá : 2.432.000 VND Giá cũ : 2.560.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...09.html

Túi du lịch RB210
Giá : 2.432.000 VND Giá cũ : 2.560.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...10.html

Túi du lịch RB211
Giá : 2.147.000 VND Giá cũ : 2.260.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...11.htmlTúi du lịch RB212
Giá : 3.116.000 VND Giá cũ : 3.280.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...12.htmlTúi du lịch RB213
Giá : 3.752.500 VND Giá cũ : 3.950.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...13.html

||========================================= ==|||
CẶP DA NAM – TÚI XÁCH DA NAM
||========================================= ==|||


Cặp da nam - Túi xách da nam RB301
Giá : 3.182.500 VND Giá cũ : 3.350.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...01.htmlCặp da nam - Túi xách da nam RB302
Giá : 2.802.500 VND Giá cũ : 2.950.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...02.htmlCặp da nam - Túi xách da nam RB303
Giá : 3.087.500 VND Giá cũ : 3.250.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...03.htmlCặp da nam - Túi xách da nam RB304
Giá : 3.087.500 VND Giá cũ : 3.250.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...04.htmlCặp da nam - Túi xách da nam RB305
Giá : 2.166.000 VND Giá cũ : 2.280.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...05.htmlCặp da nam - Túi xách da nam RB306BL
Giá : 2.166.000 VND Giá cũ : 2.280.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...bl.htmlCặp da nam - Túi xách da nam RB306BR
Giá : 2.166.000 VND Giá cũ : 2.280.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...br.htmlCặp da nam - Túi xách da nam RB307
Giá : 2.356.000 VND Giá cũ : 2.480.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...07.htmlCặp da nam - Túi xách da nam RB308
Giá : 2.166.000 VND Giá cũ : 2.280.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...08.htmlCặp da nam - Túi xách da nam RB309
Giá : 2.232.500 VND Giá cũ : 2.350.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...09.html


Cặp da nam - Túi xách da nam RB310
Giá : 2.166.000 VND Giá cũ : 2.280.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...10.htmlCặp da nam - Túi xách da nam RB311
Giá : 3.182.500 VND Giá cũ : 3.350.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...11.htmlCặp da nam - Túi xách da nam RB312
Giá : 2.356.000 VND Giá cũ : 2.480.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...12.htmlCặp da nam - Túi xách da nam RB313
Giá : 3.752.500 VND Giá cũ : 3.950.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...13.htmlCặp da nam - Túi xách da nam RB314
Giá : 2.166.000 VND Giá cũ : 2.280.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...14.htmlCặp da nam - Túi xách da nam RB315
Giá : 2.166.000 VND Giá cũ : 2.280.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...15.htmlCặp da nam - Túi xách da nam RB316
Giá : 1.976.000 VND Giá cũ : 2.080.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...16.htmlCặp da nam - Túi xách da nam RB317
Giá : 2.166.000 VND Giá cũ : 2.280.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...17.htmlCặp da nam - Túi xách da nam RB318
Giá : 3.116.000 VND Giá cũ : 3.280.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...18.htmlCặp da nam - Túi xách da nam RB319
Giá : 2.166.000 VND Giá cũ : 2.280.000 VND

Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...19.html


Cặp da nam - Túi xách da nam RB320BR
Giá : 2.736.000 VND Giá cũ : 2.880.000 VND
Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...br.htmlCặp da nam - Túi xách da nam RB320BL
Giá : 2.736.000 VND Giá cũ : 2.880.000 VND
Xem thêm một số hình ảnh trên website:
http://capdana...bl.html

 

Thông tin shop bán
nguyenkhoi117 0909988992
166 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Bấm gọi

Thông tin shop bán
nguyenkhoi117 0909988992
166 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh