Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: Tủ lạnh HITACHI R S50BM 5 Cánh dung tích 501L Date 2012
Ảnh số 2: Tủ lạnh HITACHI R S50BM 5 Cánh dung tích 501L Date 2012
Ảnh số 3: Tủ lạnh HITACHI R S50BM 5 Cánh dung tích 501L Date 2012
Ảnh số 4: Tủ lạnh HITACHI R S50BM 5 Cánh dung tích 501L Date 2012
Ảnh số 5: Tủ lạnh HITACHI R S50BM 5 Cánh dung tích 501L Date 2012
Ảnh số 6: Tủ lạnh HITACHI R S50BM 5 Cánh dung tích 501L Date 2012
Ảnh số 7: Tủ lạnh HITACHI R S50BM 5 Cánh dung tích 501L Date 2012
Ảnh số 8: Tủ lạnh HITACHI R S50BM 5 Cánh dung tích 501L Date 2012