Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: Tủ lạnh HITACHI R SFR48M2, Dung tích 475L Date 2012.
Ảnh số 2: Tủ lạnh HITACHI R SFR48M2, Dung tích 475L Date 2012.
Ảnh số 3: Tủ lạnh HITACHI R SFR48M2, Dung tích 475L Date 2012.
Ảnh số 4: Tủ lạnh HITACHI R SFR48M2, Dung tích 475L Date 2012.
Ảnh số 5: Tủ lạnh HITACHI R SFR48M2, Dung tích 475L Date 2012.
Ảnh số 6: Tủ lạnh HITACHI R SFR48M2, Dung tích 475L Date 2012.
Ảnh số 7: Tủ lạnh HITACHI R SFR48M2, Dung tích 475L Date 2012.
Ảnh số 8: Tủ lạnh HITACHI R SFR48M2, Dung tích 475L Date 2012.
Ảnh số 9: Tủ lạnh HITACHI R SFR48M2, Dung tích 475L Date 2012.
Ảnh số 10: Tủ lạnh HITACHI R SFR48M2, Dung tích 475L Date 2012.