Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: Tủ lạnh nội địa MITSUBISHI mr e55p
Ảnh số 2: Tủ lạnh nội địa MITSUBISHI mr e55p
Ảnh số 3: Tủ lạnh nội địa MITSUBISHI mr e55p
Ảnh số 4: Tủ lạnh nội địa MITSUBISHI mr e55p