Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: Tủ lạnh nội địa TOSHIBA GR A43F 425L 2008
Ảnh số 2: Tủ lạnh nội địa TOSHIBA GR A43F 425L 2008
Ảnh số 3: Tủ lạnh nội địa TOSHIBA GR A43F 425L 2008
Ảnh số 4: Tủ lạnh nội địa TOSHIBA GR A43F 425L 2008
Ảnh số 5: Tủ lạnh nội địa TOSHIBA GR A43F 425L 2008
Ảnh số 6: Tủ lạnh nội địa TOSHIBA GR A43F 425L 2008
Ảnh số 7: Tủ lạnh nội địa TOSHIBA GR A43F 425L 2008
Ảnh số 8: Tủ lạnh nội địa TOSHIBA GR A43F 425L 2008
Ảnh số 9: Tủ lạnh nội địa TOSHIBA GR A43F 425L 2008