Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: Tủ lạnh PANASONIC NR F471PV 470L đời 2016
Ảnh số 2: Tủ lạnh PANASONIC NR F471PV 470L đời 2016
Ảnh số 3: Tủ lạnh PANASONIC NR F471PV 470L đời 2016
Ảnh số 4: Tủ lạnh PANASONIC NR F471PV 470L đời 2016
Ảnh số 5: Tủ lạnh PANASONIC NR F471PV 470L đời 2016
Ảnh số 6: Tủ lạnh PANASONIC NR F471PV 470L đời 2016
Ảnh số 7: Tủ lạnh PANASONIC NR F471PV 470L đời 2016
Ảnh số 8: Tủ lạnh PANASONIC NR F471PV 470L đời 2016