Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: Tủ lạnh SHARP sj f450r 447L
Ảnh số 2: Tủ lạnh SHARP sj f450r 447L
Ảnh số 3: Tủ lạnh SHARP sj f450r 447L
Ảnh số 4: Tủ lạnh SHARP sj f450r 447L