Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: Xe tải Hino FG8JT7A H 6 tấn 95 gắn cẩu Unic 5 tấn 5 đốt
Ảnh số 2: Xe tải Hino FG8JT7A H 6 tấn 95 gắn cẩu Unic 5 tấn 5 đốt
Ảnh số 3: Xe tải Hino FG8JT7A H 6 tấn 95 gắn cẩu Unic 5 tấn 5 đốt
Ảnh số 4: Xe tải Hino FG8JT7A H 6 tấn 95 gắn cẩu Unic 5 tấn 5 đốt
Ảnh số 5: Xe tải Hino FG8JT7A H 6 tấn 95 gắn cẩu Unic 5 tấn 5 đốt