Tin này hiện không tồn tại hoặc đang được kiểm duyệt.
Bấm gọi

Thông tin shop bán
Ảnh số 1: Xe tải hyundai 13 tấn 6 HD240 gắn cẩu nhập khẩu mới 100%
Ảnh số 2: Xe tải hyundai 13 tấn 6 HD240 gắn cẩu nhập khẩu mới 100%
Ảnh số 3: Xe tải hyundai 13 tấn 6 HD240 gắn cẩu nhập khẩu mới 100%
Ảnh số 4: Xe tải hyundai 13 tấn 6 HD240 gắn cẩu nhập khẩu mới 100%
Ảnh số 5: Xe tải hyundai 13 tấn 6 HD240 gắn cẩu nhập khẩu mới 100%