Hoalinhha1981
0987358294
Quán chuyên Phở cuốn Ngũ Xã gia truyền, các món nhậu và lẩu ngon mang hượng vị Hà Nội
Số 31 Ngũ Xã - Trúc Bạch - Ba Đình - Hà Nội
024.37153679
Số lượt xem shop: 1.080