kimphuongnam
0974332666
Số 31, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội
https://www.youtube.com/watch?v=xrV1O40DctE&t=14s
Số lượt xem shop: 30